KUR'AN METNİNİN MUSHAFLAŞMA SÜRECİ VE YEDİ HARF MESELESİ

Kur'an'ın Yazılması

Kur'an'ın Rasulullah Zamanında Toplanması

Kur'an'ın Hz. Ebu Bekr Zamanında Cem Edilmesi (Toplanması)

Ahzab Suresinin 23. Ayetinin Sırrının Çözümü

Kur'an'ın Hz. Osman Zamanında Mushaf Haline Getirilip Çoğaltılması

Hz. Osman Mushaf'ının En Önemli Özellikleri

Kur'an Metni'nin Üç Kere Toplanmasının Sebebi

Resmü'l-Mesâhif'in içerdiği Kıraat Çeşitleri

Kur'an Fonetiği

Kur'an'ın Yedi Harf Üzere İndirilmesi

Kur'an Fonetiğinin Oluşum Şeklini Belgeleyen Hadisler

Yedi Harf İle Okumanın Tevkifi Olduğu Meselesi

Kırâat farklılıklarının Fayda ve Hikmetleri

Günümüzdeki Mushaflar

Bibliyografya

*****

Buradaki yazılar www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmıştır. Bunların hazırlanmasında aşağıda adı geçen İlahiyatçı akademisyenlerin yazdıklarından istifade edilmiştir.
1) Merhum Prof. Dr. Durmuş Ali Kayapınar hocamızın Kur'an Semantiği adlı kitabı;
2) Sudanlı merhum Prof. Dr. Ahmed Ali Muhammad AbdAllah, el-İmam hocamızın "Variant Readings of the Kur’ân" adlı İngilizce doktora tezi;
3) Kırk yıllık tecrübeli hadis profesörü sayın Muhammad Mustafa el-A'zami'nin yazdığı çok kıymetli "The History of The Kur’ânic Text=Kur’ân Metninin Tarihi" adlı İngilizce kitabı ve
4) Sayın Prof. Dr. Tayyar Altıkulaç'ın İSAM tarafından dijital tıpkı basımı yapılan Türk İslam Eserleri Müzesindeki Hz. Osman'a Nisbet Edilen Kadim Mushaf'ın başlangıcına yazılan 100 küsür sayfalık yazılar.
5) Kur'an tarihi, Mushaflaşma süreci ve Yedi Harf konularında isimleri bibliyografyada geçen pek çok sayıda ilmi makaleler.