up

Kur'an Tarihi-Kur'an'ın Mushaflaşma Süreci

6000 Saatlik Kur'an Araştırmalarında Yeni Keşfedilen 19x İlişkileri

Kur'An'ın Mu'cizevi 7ve19 yapısı-Esma-ül-Hüsna Örneği

Kur'An'ın Mu'cizevi 7ve19 yapısı-Peygamberler Örneği

Dünyada Bir İlk! Kelimeler Arasındaki Uzaklık Hesapları

Yeni Basılan Kitabım: 19x Özün Özü-Tanıtım PDF indir

MULTİMEDYA KUR'AN - Alfabetik sıraya göreMULTİMEDYA KUR'AN - Kur'an'daki sıraya göre


Sure Sure Sure Sure
36.Tecvitli Yâsîn
- 1. Fâtiha
Ayetleri gez (7)
1.Yalnız Arapça
2.Bekara
Ayetleri gez (286)
2.Yalnız Arapça
3.Âli-İmrân
Ayetleri gez (200)
3.Yalnız Arapça
4.Nisâ
Ayetleri gez (176)
4.Yalnız Arapça
5.Mâide
Ayetleri gez (120)
5.Yalnız Arapça
6.En'âm
Ayetleri gez (165)
6.Yalnız Arapça
7.A'raf
Ayetleri gez (206)
7.Yalnız Arapça
8.Enfâl
Ayetleri gez (75)
8.Yalnız Arapça
9.Tevbe
Ayetleri gez (129)
9.Yalnız Arapça
10.Yunus
Ayetleri gez (109)
10.Yalnız Arapça
11.Hud
Ayetleri gez (123)
11.Yalnız Arapça
12.Yûsuf
Ayetleri gez (111)
12.Yalnız Arapça
13.Ra'd
Ayetleri gez (43)
13.Yalnız Arapça
14.İbrahiym
Ayetleri gez (52)
14.Yalnız Arapça
15.Hicr
Ayetleri gez (99)
15.Yalnız Arapça
16.Nahl
Ayetleri gez (128)
16.Yalnız Arapça
17.İsrâ
Ayetleri gez (111)
17.Yalnız Arapça
18.Kehf
Ayetleri gez (110)
18.Yalnız Arapça
19.Meryem
Ayetleri gez (98)
19.Yalnız Arapça
20.Tâhâ
Ayetleri gez (135)
20.Yalnız Arapça
21.Enbiya
Ayetleri gez (112)
21.Yalnız Arapça
22.Hac
Ayetleri gez (78)
22.Yalnız Arapça
23.Mu'minûn
Ayetleri gez (118)
23.Yalnız Arapça
24.Nûr
Ayetleri gez (64)
24.Yalnız Arapça
25.Furkân
Ayetleri gez (77)
25.Yalnız Arapça
26.Şuarâ
Ayetleri gez (227)
26.Yalnız Arapça
27.Neml
Ayetleri gez (93)
27.Yalnız Arapça
28.Kasas
Ayetleri gez (88)
28.Yalnız Arapça
29.Ankebût
Ayetleri gez (69)
29.Yalnız Arapça
30.Rûm
Ayetleri gez (60)
30.Yalnız Arapça
31.Lukmân
Ayetleri gez (34)
31.Yalnız Arapça
32.Secde
Ayetleri gez (30)
32.Yalnız Arapça
33.Ahzâb
Ayetleri gez (73)
33.Yalnız Arapça
34.Sebe
Ayetleri gez (54)
34.Yalnız Arapça
35.Fâtır
Ayetleri gez (45)
35.Yalnız Arapça
36.Yâsîn
Ayetleri gez (83)
36.Yalnız Arapça
37.Sâffat
Ayetleri gez (182)
37.Yalnız Arapça
38.Sâd
Ayetleri gez (88)
38.Yalnız Arapça
39.Zümer
Ayetleri gez (75)
39.Yalnız Arapça
40.Mu'min (Gâfir)
Ayetleri gez (85)
40.Yalnız Arapça
41.Fussilet
Ayetleri gez (54)
41.Yalnız Arapça
42.Şûra
Ayetleri gez (53)
42.Yalnız Arapça
43.Zuhruf
Ayetleri gez (89)
43.Yalnız Arapça
44.Duhân
Ayetleri gez (59)
44.Yalnız Arapça
45.Câsiye
Ayetleri gez (37)
45.Yalnız Arapça
46.Ahkâf
Ayetleri gez (35)
46.Yalnız Arapça
47.Muhammed
Ayetleri gez (38)
47.Yalnız Arapça
48.Feth
Ayetleri gez (29)
48.Yalnız Arapça
49.Hucurât
Ayetleri gez (18)
49.Yalnız Arapça
50.Kâf
Ayetleri gez (45)
50.Yalnız Arapça
51.Zâriyât
Ayetleri gez (60)
51.Yalnız Arapça
52.Tûr
Ayetleri gez (49)
52.Yalnız Arapça
53.Necm
Ayetleri gez (62)
53.Yalnız Arapça
54.Kamer
Ayetleri gez (55)
54.Yalnız Arapça
55.Rahmân
Ayetleri gez (78)
55.Yalnız Arapça
56.Vâkiah
Ayetleri gez (96)
56.Yalnız Arapça
57.Hadiyd
Ayetleri gez (29)
57.Yalnız Arapça
58.Mucâdele
Ayetleri gez (22)
58.Yalnız Arapça
59.Haşr
Ayetleri gez (24)
59.Yalnız Arapça
60.Mümtehine
Ayetleri gez (13)
60.Yalnız Arapça
61.Saf
Ayetleri gez (14)
61.Yalnız Arapça
62.Cum'a
Ayetleri gez (11)
62.Yalnız Arapça
63.Münâfikûn
Ayetleri gez (11)
63.Yalnız Arapça
64.Tegâbün
Ayetleri gez (18)
64.Yalnız Arapça
65.Talak
Ayetleri gez (12)
65.Yalnız Arapça
66.Tahrim
Ayetleri gez (12)
66.Yalnız Arapça
67.Mülk
Ayetleri gez (30)
67.Yalnız Arapça
68.Kalem
Ayetleri gez (52)
68.Yalnız Arapça
69.Hâkka
Ayetleri gez (52)
69.Yalnız Arapça
70.Meâric
Ayetleri gez (44)
70.Yalnız Arapça
71.Nûh
Ayetleri gez (28)
71.Yalnız Arapça
72.Cin
Ayetleri gez (28)
72.Yalnız Arapça
73.Müzzemmil
Ayetleri gez (20)
73.Yalnız Arapça
74.Müddessir
Ayetleri gez (56)
74.Yalnız Arapça
75.Kıyamet
Ayetleri gez (40)
75.Yalnız Arapça
76.İnsân
Ayetleri gez (31)
76.Yalnız Arapça
77.Mürselât
Ayetleri gez (50)
77.Yalnız Arapça
78.Nebe
Ayetleri gez (40)
78.Yalnız Arapça
79.Nâziât
Ayetleri gez (46)
79.Yalnız Arapça
80.Abese
Ayetleri gez (42)
80.Yalnız Arapça
81.Tekvîr
Ayetleri gez (29)
81.Yalnız Arapça
82.İnfitâr
Ayetleri gez (19)
82.Yalnız Arapça
83.Mutaffifîn
Ayetleri gez (36)83.Yalnız Arapça
84.İnşikâk
Ayetleri gez (25)84.Yalnız Arapça
85.Burûc
Ayetleri gez (22)85.Yalnız Arapça
86.Târık
Ayetleri gez (17)86.Yalnız Arapça
87.a'lâ
Ayetleri gez (19)
87.Yalnız Arapça
88.Gâşiye
Ayetleri gez (26)
88.Yalnız Arapça
89.Fecr
Ayetleri gez (30)
89.Yalnız Arapça
90.Beled
Ayetleri gez (20)
90.Yalnız Arapça
91.Şems
Ayetleri gez (15)
91.Yalnız Arapça
92.Leyl
Ayetleri gez (21)
92.Yalnız Arapça
93.Duhâ
Ayetleri gez (11)
93.Yalnız Arapça
94.İnşirah
Ayetleri gez (8)
94.Yalnız Arapça
95.Tin
Ayetleri gez (8)
95.Yalnız Arapça
96.Alak
Ayetleri gez (19)
96.Yalnız Arapça
97.Kadr
Ayetleri gez (5)
97.Yalnız Arapça
98.Beyyineh
Ayetleri gez (8)
98.Yalnız Arapça
99.Zilzâl
Ayetleri gez (8)
99.Yalnız Arapça
100.Âdiyât
Ayetleri gez (11)
100.Yalnız Arapça
101.Kâri'ah
Ayetleri gez (11)
101.Yalnız Arapça
102.Tekâsür
Ayetleri gez (8)
102.Yalnız Arapça
103.Asr
Ayetleri gez (3)
103.Yalnız Arapça
104.Hümeze
Ayetleri gez (9)
104.Yalnız Arapça
105.Fîl
Ayetleri gez (5)
105.Yalnız Arapça
106.Kureyş
Ayetleri gez (4)
106.Yalnız Arapça
107.Mâun
Ayetleri gez (7)
107.Yalnız Arapça
108.Kevser
Ayetleri gez (3)
108.Yalnız Arapça
109.Kâfirun
Ayetleri gez (6)
109.Yalnız Arapça
110.Nasr
Ayetleri gez (3)
110.Yalnız Arapça
111.Leheb
Ayetleri gez (5)
111.Yalnız Arapça
112.İhlas
Ayetleri gez (4)
112.Yalnız Arapça
113.Felak
Ayetleri gez (5)
113.Yalnız Arapça
114.Nâs
Ayetleri gez (6)
114.Yalnız Arapça

Posta: