Bu yazı www.multimediaquran.com sitesinin sahibi Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlanmış ve 04/04/2018 tarihinde www.multimediaquran.com veb sitesinde millete sunulmuştur. Bu veb sitesindeki yazı veya resimlerlerin başka yerlerde yayınlanması halinde bu notun yazının başına konulması gereklidir. Bakın ben size kullanmayın demiyorum. Kullanırsanız referans verin diyorum. Aksi halde ahirette hakkımı alırım. Bu sayfadaki bilgilerin başka bir yazının içinde kullanılması halinde yine referans gösterilmesi gerekmektedir. Referans gösterilmeden yapılan alıntılar fikir hırsızlığına girmektedir. Sonunu yapanlar düşünsün!

KUR'ÂN'DA 7-11-19 MU'CİZESİ

Önce bütün Kur'ân'ı kapsayan sayımları tanıyalım

114 SURE ADEDİNDE 114 SATIRLIK DATA

Kur'ân araştırmalarında gördüğüm 7 sayısı ile ilgili tespitlerden sonra acaba bütün Kur'ân'ı kapsayan sayımlar varmı diye araştırdım. Bunun için en basitinden başladım. Bir Excel dosyasına birinci kolona her satıra bir sûre gelecek şekilde 1'den başlayarak 114 sûreyi 114 satıra yazdım. Sonra ikinci kolondaki her satıra o sûrenin yanına o sûrede kaç âyet olduğunu yazdım. Daha sonra üçüncü kolona âyetlerin yanına o sûrede kaç kelime olduğunu yazdım. Sonra her kolondaki sayıları topladım. Sûre kolonunda 114 sûrenin sûre numaraları toplamı 6555 etti. Âyet kolonunda 114 sûredeki âyetlerin toplamı 6236 etti. Kelime kolonunda 114 sûredeki kelimelerin toplamı 77789 etti. Bu üç kolondakilerin toplamı ise 90580 etti. Bu sayı Sûre, Âyet, ve Kelime (SAK) kolonlarının toplamlarının toplamı oluyordu. Ve bu sayının 7 sayısının katı olduğu görüldü.

114 satırlık datayı buradan indirebilirsiniz


6236 AYET ADEDİNDE 6236 SATIRLIK DATA

İkinci bir Excel Dosyasına her satıra bir âyet gelecek şekilde Kur'ân'daki 6236 âyeti 6236 satıra yazdım. Sonra her satırdaki bir kolona âyetin içinde bulunduğu Sure numarasını yazdım. Sonra diğer bir kolona da âyette kaç kelime olduğunu yazdım. Bu şekilde oluşturduğum Excel Tablosunun toplamlarında Sure ve Âyet (SA) kolonlarının toplamının 7'nin katı ettiği görüldü.

6236 Satırdaki Toplamlar
Sûre kolonu toplamı=209029 Âyet kolonu toplamı=333667 Kelime kolonu toplamı=77789

Sûre ve âyet (SA) kolonlarının toplamı=209029+333667=542696=77528x7

77789 KELİMELİK DATADAN 6236 AYET SONU SATIRLARI HESABI

Daha sonra 77789 satırlık data bankasını yapınca bundan aşağıdaki resimde görülen 6236 ayetin son satırlarındaki datayı çıkardım ve bunları topladım. Bu datada yukarıdaki datadan fazla olarak Kur'ân'ın başından olan "Ayet Sıra Numarası-SN" ve "Global Numara-GN" kolonlarının olmasıdır. Bunlar Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) kolonlarında bulunan Ayet ve Kelime numaralarının Kur'ân'ın başından kaçıncı ayet ve kaçıncı kelime olduğunu göstermektedir. Bu çok önemli bir bilgidir. Herhangibir surenin herhangibir ayetinin Kur'ân'ın başından kaçıncı ayet olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde Global Numara da yine çok önemli diğer bir bilgidir. Bu da Herhangibir surenin herhangibir ayetinin herhangibir kelimesinin Kur'ân'ın başından kaçıncı kelime olduğunu göstermektedir. Şimdiye kadar yaptığım araştırmalarda dünyada böyle Kur'ân bilgisi veren bir dataya rastlamadım.

Resimdeki Sure ve Ayet (SA) kolonlarındaki sayıların bir evvelki datayla aynı olduğunu görüyorsunuz. Bu resimde ekstra olarak SA kolonlarının toplamının aynı zamanda 11'in katı ettiği görülmektedir. Bu resimdeki ekstra SN, ve GN kolonlarındaki datanın da ilavesiyle yapılan hesaplarda 5-kolon toplamının 7'nin katı ettiği görülmektedir. 6236 satırdaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamının 7'nin katı olması Kur'ân'ın yedi sayısı üzerine kurgulanmış olduğu düşüncesini desteklemektedir.

77789 KELİME ADEDİNDE 77789 SATIRLIK DATA

Ayrıca üçüncü ve en zor kademe olarak Kur'ân'daki her kelimenin datasını başka bir excel dosyasına her satıra âyet sıra numarası (SN), global numara (GN), Sûre, Âyet, ve Kelime (SAK) numaraları gelecek şeklinde beş kolona 77789 satır halinde yazdığımda ve her bir kolondaki sayıları topladığımda aşağıda görülen toplamları elde ettim.

77789 KELİME ADEDİNDE 77789 SATIRLIK DATA
Âyet sıra numarası (SN) kolonu toplamı= 194166831 Global numara (GN) kolonu toplamı=3025603155 Sûre kolonu toplamı=1914756 Âyet kolonu toplamı=4760608 Kelime kolonu toplamı=803285

KUR'ÂN'DAKİ BÜTÜN KELİME NUMARALARININ TOPLAMI OLAN 803285 SAYISI 7 SAYISININ KATI ETMEKTEDİR. 803285=114755x7

***

77789 SATIRLIK DATADAN YALNIZ 7 VE 7'NİN KATLARINDAKİ SATIRLARDAKİ DATANIN TOPLAMLARI

Bütün Kur'an'daki 77789 satırlık datadan 7 kelimelik ayetlerin son satırındaki datayı sonra 14 kelimelik ayetlerin son satırındaki datayı sonra 21 kelimelik ayetlerin son satırındaki datayı sonra 28 kelimelik ayetlerin son satırındaki datayı ve böyle devam ederek 7'nin katlarındaki kelimeye sahip olan ayetlerin son satırlarındaki datayı çıkardım. Bunların tamamı 729 satır tuttu. Bu 729 satırdaki data topladığında şahane sıra dışı sayımlar ortaya çıktı. Özellikle bunların 5-kolondaki bütün sayıların toplamının 7'nin katı ettiği görüldü. Ayrıca bunların Sure ve Ayet (SA), ve Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) kolonlarındaki bütün sayıların toplamının ayrı ayrı 7'nin katı etmektedir.

Şimdi 7 ve katlarındakiler hakkındaki bilgileri de görelim.
77789 satır data içinde aşağıda görülen sayılarda ayetler bulunmaktadır:
330 adet 7 kelimelik ayet-330x7=2310 satır
234 adet 14 kelimelik ayet-234x14=3276 satır
84 adet 21 kelimelik ayet-84x21=1764 satır
49 adet 28 kelimelik ayet-49x28=1372 satır
16 adet 35 kelimelik ayet-16x35=560 satır
7 adet 42 kelimelik ayet-7x42=294 satır
6 adet 49 kelimelik ayet-6x49=294 satır
1 adet 56 kelimelik ayet-1x56=56 satır
2 adet 70 kelimelik ayet-2x70=140 satır
Toplam olarak 729 ayette 7 ve 7'nin katlarında 10066 kelime bulunmaktadır. Bu da Kur'andaki toplam 77789 kelimenin yüzde 12,94'ünü oluşturmakradır.

Buna benzer hesapları 11 ve 19 sayılarının katları için de yaptım fakat onlarda 11 ve 19!un katlarıyla ilgili herhangibir toplam görülmedi. Bu da 7 sayısının ayrıcalığına bir işerettir diye düşünüyorum.

***


BÜTÜN KUR'AN'DA 7 NUMARALI AYETLERİN 5-KOLON TOPLAMI 19'UN KATI EDİYOR

Her Suredeki 7 numaralı ayetlerin içindeki tüm satırlardaki 5-kolondaki sayıları excel dosyasına yükledim. Toplam 1157 satır tuttu. Ve de bu 1157 satırdaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamının 19'un katı ettiği görüldü.


BÜTÜN KUR'AN'DA 19 ve KATLARI NUMARALI AYETLERİN 5-KOLON TOPLAMI 7'NİN KATI EDİYOR

Her Suredeki 19 numaralı ve 19'un katları numaralı ayetlerin içindeki tüm satırlardaki 5-kolondaki sayıları excel dosyasına yükledim. Toplam 3511 satır tuttu.

Mesela 2. Surede 19, 38, 57, ... 2. Surenin sonuna kadar devam. Sonra

3. Surede 19, 38, 57, ... 3. Surenin sonuna kadar devam. Sonra

4. Surede 19, 38, 57, ... 4. Surenin sonuna kadar devam. Sonra

Böylece Kur'an'ın sonuna kadar devam edildiğinde aşağıdaki tabloda görülen toplamlarda 5-kolondaki bütün sayıların toplamının 7'nin katı ettiği görülmektedir.


***


KELİMENİN ÖNEMİ

Burada kelime numaralarının 7'nin katını vermesinin önemine vurgu yapmak istiyorum. Her bir kelime için dosyaya yeni bir satır ilave ediliyor ve her satıra SN, GN, Sûre, Âyet, ve Kelime numaraları giriliyor. Dolayısıyla bunlar bu kolonların toplamlarına ilave ediliyor. Eğer bir kelime değişik olarak bölünse, mesela "fiymaa" kelimesi (Bakınız Bakara Suresi Âyet 235), bazı yerlerde "fiy maa" diye iki kelime olarak yazılmaktadır (Bakınız Bakara Suresi Âyet 240), o zaman bütün kolonların toplamları etkileniyor. Yani kelime en önemli faktör olarak karşımıza çıkıyor.

Bu toplamlardan yola çıkarak Kur'ân'ı Kerim'in 7 sayısına göre kurgulanmış olduğu sonucuna ulaşabileceğimizi düşünüyorum.

***

KUR'AN'DA 7-11-19 ÜÇLÜSÜ

Son iki senedir Kur'ân üzerine yaptığım araştırmalarda kelimeler arasında daha evvel hiç farkına varmadığım 7, 11, ve 19 ilişkilerini tespit ettim. Bunlardan birincisinde Arapçada 7, 11, ve 19 manasındaki kelimeler arasındaki 7, 11, ve 19'un katları kadar kelime uzaklıklarını tespit ettim. İkincisinde ise kelimelerin içinde bulundukları sure, ayet, ve kelime numaraları toplamlarında yine 7, 11, ve 19'un katlarını tespit ettim.

Kur'ân'da 11 ve 19 sayıları yalnız birer kere geçmektedir.
11 sayısı Yusuf Suresinin dördüncü ayetinde 10. kelime olarak yer almaktadır.
19 sayısı Müddessir Suresinin otuzuncu ayetinde 3. kelime olarak yer almaktadır.
7 sayısı Kur'ân'da birçok yerde geçmektedir. Bunların içinden 15:87:3'te geçen özel bir mana içermektedir. Bunu az ilerde detaylı olarak inceleyeceğiz. Şimdi burada yalnız birer kere geçen 11 ve 19 sayılarını inceleyelim.

Yukarıda bahsedilen üç kelimenin 5-kolondaki datasının toplamlarında Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) numaraları toplamının 7'nin katı ettiği görülmektedir. Ayrıca bunların 5-kolon toplamı 11'in katı etmektedir.


***

KUR'AN'DA BİR KERE GEÇEN 11 SAYISI

Araştırmalarda 7 ve 19 sayılarından başka bir de 11 sayısının varlığı göze çarpmaktadır. Acaba Sure, Ayet, ve Kelime numaralarının 11 sayısı ile ilgisi varmı diye düşünürken aklıma bunları toplamak geldi.
Sure sayısı=114, Ayet sayısı =6236, Kelime sayısı =77789
114+6236+77789=84139=76 49 x11
Lütfen şu sonucun güzelliğine bir bakınız. 7649 sayısının ilk iki rakamı 76'dır ki bu 19'un katıdır. 7649 sayısının son iki rakamı 49'dur ki bu 7'nin katıdır. Ve de 7649x11 sayısında çarpıdan sonra 11 sayısı vardır. yani Sure, Ayet, ve Kelime numaralarının toplamı olan 84139 sayısından hem 7, hem 11, hem de 19 sayıları çıkmaktadır. Allahü Ekber!

11 sayısı Arapçada "eHade Aşera" diye yazılan iki kelime ile ifade edilmektedir. Bu kelimeler bütün Kur'ân'da yalnız bir kere Yusuf Suresinde geçmektedirler. Bunlardan birincisi olan "eHade" kelimesi "Bir" manasındadır. İkincisi olan "Aşera" kelimesi "On" manasındadır. İkisi beraber "Onbir" olmaktadır. Bu kelimelerin data bankasındaki iki satırdaki sayıların 5-kolon toplamı 11'in katı etmektedir. Aşağıdaki resimdeki birinci satırdaki "eHade" kelimesinin 12. Surenin 4. Ayetinin 9. Kelimesi olduğu görülmektedir. İkinci satırdaki "Aşera" kelimesinin 12. Surenin 4. Ayetinin 10. Kelimesi olduğu görülmektedir. En soldaki "SN" kolonunda görülen "1600" sayısı bu ayetin Kur'ân'ın başından 1600. Ayet olduğunu göstermektedir. Birinci satırda GN kolonu altında görülen "30230" sayısı "eHade" kelimesinin Kur'ân'ın başından 30230. Kelime olduğunu göstermektedir. İşte bu manaları içeren 5-kolondaki sayıların toplamı 11'in katı etmektedir.

Ayrıca "Aşera" kelimesi sure başından 37. satırdadır. Excel dosyasında 12. Surenin 1-37. satırlarındaki 5-kolondaki bütün sayıları toplattırdım. Sürpriz, sürpriz! Bunların 5-kolondaki 37 satırdaki 5x37=185 sayının toplamı 11'in katı etmektedir. Bakın siz şu sayım güzelliğine! Hem iki satırlık "eHade-Aşera" kelimelerinin 5-kolon toplamı 11'in katı ediyor hem de "eHade-Aşera" kelimelerinden "Aşera" kelimesinin sure başından 5-kolon toplamı 11'in katı ediyor.

Buraya kadar 11 sayısın 12. Sure içindeki sayımlarını gördük. Şimdi de Kur'ân'ın başından olan sayımlarına bakalım. Aşağıdaki resimde 12. Surenin 4. Ayetinin 10. kelimesi olan "On" manasındaki "Aşera" kelimesinin Kur'ân'ın başından olan Sure ve Ayet (SA) kolonlarındaki bütün sayıların toplamının 11'in katı ettiği görülmektedir. Yukarıda izah ettiğim gibi "On bir" sayısı iki kelime ile ifade edilmektedir. "eHade Aşera"da "Aşerasız" onbir sayısı olmaz. Onbir sayısının olmazsa olmazı "Aşera" kelimesidir. Aşera kelimesi Kur'ân'ın başından 30231. satırdadır. 30231 satırdaki Sure ve Ayet (SA) kolonlarındaki bütün sayıların toplamı 11'in katı etmektedir. Hem Sure bazında hesaplarda hem de global yani Kur'ân'ın başından olan sayımlarda 11'in katı kendini göstermektedir.


KUR'AN'DA BİR KERE GEÇEN VE KUR'AN'IN BAŞINDAN
19'UN KARESİ UZAKLIKTA OLAN 19 SAYISI

Bazıları bu 19 sayısı için Kur'ân'dan delilin varmı diye sorabilirler. Yalnız 19 sayısı için değil 7 sayısı için de Kur'ân'dan delillerim var. Okuyunca kalbinizin yatışacağını umarım. Fakat bazıları vardır siz ona ne gösterirseniz gösterin o katiyyen inanmaz. Bizim onlara diyecek sözümüz yoktur. Bizim gayemiz kalplerinde iman yeteneği olanların imanlarını artmasına yardımcı olmaktır. Bize bu konuda gayret götermek düşer gerisi Allahın bileceği iştir.

19 sayısı Arapçada "tisAte Aşera" diye yazılan iki kelime ile ifade edilmektedir. Bu kelimeler bütün Kur'ân'da yalnız bir kere Müddessir Suresinin 30. Ayetinde geçmektedirler. Bunlardan birincisi olan "tisAte" kelimesi "Dokuz" manasındadır. İkincisi olan "Aşera" kelimesi "On" manasındadır. İkisi beraber "Ondokuz" olmaktadır. Yukarıda 11 sayısının izahında yazdıklarım ondokuz saysı için de geçerlidir. "Aşera" kelimesi ondokuz sayısının olmazsa olmazıdır. Aşera kelimesi Kur'ân'ın başından sayıldığında 74727. kelimedir. Bu sayı 19'un katı etmektedir.

74727/19=207x19x19

Yukarıda 19 sayısının parçası olan "Aşera" kelimesinin Kur'ân'ın başından olan sayımını gördük. Şimdi de bu sayının diğer parçası olan "tisAte"-dokuz kelimesine bakalım. "tisAte"-dokuz kelimesi içinde bulunduğu Müddessir Suresinin başından sayıldığında 95. Kelimedir ki bu 19'un katıdır.
Yani Müddessir Suresinin 30. Ayetinde geçen ondokuz manasındaki "tisAte Aşera" kelimelerinden birincisi olan "tisAte"-dokuz kelimesi içinde bulunduğu Müddessir Suresinin başından sayıldığında 19'un katı kadar kelime uzaklığındadır. "tisAte Aşera" kelimelerinden ikincisi olan "Aşera"-On kelimesi Kur'ân'ın başından 19'un katı uzaklıktadır. MaşaAllah!

Görüldüğü gibi ondokuz sayısının parçası olan "Aşera" kelimesi Kur'ân'ın başından 19'un karesi kadar kelime uzaklığındadır. 19'un karesi, karesi herkes bunu duyup anladımı!

DİĞER İKİ 19'UN KARESİ SAYIMLARI

19'un karesi hesaplarda iki yerde daha kendini göstermektedir.
Bunlardan birincisinde 4 adet Muhammed (SAV) kelimesinin geçtiği Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) numaraları toplamı olan 361 sayısı 19'un karesi etmektedir.
SureNoTopl:131+AyetNoTopl:215+KelimeNoTopl:15=SAK=361=19x19!
Ve 5-kolondaki bütün sayıların toplamı da yine 19'un katı etmektedir.

Bunlardan ikincisinde 361=19x19 hitap "Yâ"sı dediğimiz "Yâ" kelimesinde görülen pek çok sıra dışı sayımlardır. Yerimiz kısıtlı olduğundan birkaç örnek vermekle yetineceğim.

361 satırlık Excel dosyasındaki 19'un katlarındaki satırlarda olan datayı bir tablo haline getirdim.
Aşağıda görüldüğü üzere bunların Sure ve Ayet kolonlarındaki sayıların toplamı 11'in katı etmektedir.

Tablodaki 7, 11, ve 19'un katlarındaki satırlardaki datayı ayrıca hesapladım.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 7x19=133. satırdaki Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) numaraları toplamı 7'nin katı ederken Sure ve Ayet (SA) numaraları toplamı 11'in katı etmektedir.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 2x7x19=266. satırdaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 7'nin katı etmektedir.

Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere 11x19=209. satırdaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 7'nin katı etmektedir.

Aşağıdaki tabloda görüldüğü üzere 19x19=361. satırdaki Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) numaraları toplamı 7'nin katı etmektedir.19 SAYISININ ANLAMSAL DERİNLİĞİ

Kur'ân'da 19 sayısının geçtiği Müddessir Suresindeki ayetin civarındaki ayetlerin manalarına baktığımızda bunlarda cehennemin bekçileri olan meleklerin sayısının 19 olduğunu görmekteyiz. Tefsir kitaplarında bu surede 11. Ayetten başlayarak anlatılanların Velid b. Muğire adlı Kureyşin zenginlerinden birisi ile ilgili olduğu yazmaktadır. Onun Peygamber efendimizden (s.a.v) Kur'ân dinlediği ve çok etkilendiği iletilmektedir. Elmalılı tefsirindeki bu kısımla ilgili olanların okunmasının faydalı olacağını düşünüyorum.

"Velid b. Muğire Peygamber (s.a.v)´in yanına gelmiş, Kur´ân dinlemiş ve etkilenmişti. Kalkıp Mahzum Oğulları´na varmış; "Vallahi, Muhammed´den az önce bir söz dinledim; ne insan sözü, ne de cin sözü. Onun bir tatlılığı, bir hoşluğu var. Yukarısı meyveli, aşağısı bolluk, zemini bol sulu. O kesinlikle üste çıkar, onun üstüne çıkılmaz." demiş; buna karşı Kureyş: "Velid saptı. Vallahi, bütün Kureyş sapacaktır." demişler, bunu işiten Ebu Cehil, "ben size onun hakkından gelirim." deyip kederli kederli yanına varmış; "Ey amca demiş, kavmin sana vermek için bir mal topluyor. Çünkü sen Muhammed´den bir şey elde etmek için onun yanına gidiyormuşsun." Velid: "Kureyş bilir ki, ben onların malca en zenginleriyim." diye cevap vermiş. Ebu Cehil demiş ki: "O halde onun hakkında bir söz söyle de kavmin işitsin, senin onu sevmediğini, inkâr ettiğini anlasınlar." Velid: "Ne diyeyim, içinizde şiiri, mısraları kafiyeli kısa vezinli nazmı, kasideyi ve cin şiirlerini benden iyi bileniniz yoktur. Onun söylediği bunların hiçbirine benzemiyor ki." demiş. Ebu Cehil, "yok mutlaka bir şey söylemelisin." deyince kalkıp kavminin toplandıkları yere varmış, "siz, demiş, "Muhammed mecnun" diyorsunuz. Hiç kimseyi boğarken gördünüz mü? Kâhin diyorsunuz. Hiç kâhinlik yaparken gördünüz mü? Şair diyorsunuz. Hiç şiir ile uğraşırken, şiir söylerken gördünüz mü? Yalancı diyorsunuz. Hiç yalanını yakaladınız mı? Bunlara cevap olarak, "hayır, ama peki o nedir?" demişler; "durun düşüneyim" demiş düşünmüş, düşünmüş "Bu, öğretilegelen bir sihirdir; bu sadece bir insan sözüdür." demiş, onun bu sözleri Kureyşlilerin hoşuna gitmiş, salonlarında bir alkıştır kopmuş ve onun sözlerini alkışlayarak dağılmışlar"

İşte bu sözler Müddessir Suresinin 24-25. Ayetlerinde şöyle geçmektedir:

Elmalılı 74:24 - "Bu, dedi, başka değil öğretilegelen bir sihirdir."
Elmalılı 74:25 - "Bu, sadece bir insan sözüdür."

Lütfen bu ayetlerde görülen sayım zenginliğini ibretle inceleyiniz. Her iki ayette de 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 7'nin katı etmektedir. Ayrıca 24. Ayette Sure ve Ayet (SA) numaraları ve Sure, Ayet, ve kelime (SAK) numaraları toplamı ayrı ayrı 7'nin katı etmektedir.
25. Ayette ise 5-kolon toplamının yanında 5-kolon toplamı da 19'un katı etmektedir. Bunlar size birşeyler söylemiyormu!

Bu ayetlerden sonra yukarıdaki sözleri söyleyen kişinin "sekar" denilen cehenneme atılacağı ve de bu "sekar"ın üzerinde 19 olduğu anlatılıyor. Bunları anlatan bölümü yine Elmalılı tefsirinden okuyalım:

Bu "ondokuz"un ne olduğunu açıklayan kelime zikredilmiyor. Ancak bundan sonraki âyetten bunun, o cehennemin korucuları olan melekler yani zebaniler olduğu anlaşılıyor. İnsanoğlunun ruhî ve ahlâkî kuvvetlerinin analizini yapıp sınıflandırarak bu sayının sır ve hikmetini açıklamaya çalışmak isteyenler olmuşsa da, doğrusu bunun akılla bilinebilecek bir ilim işi değil, mutlak bir iman işi olmak üzere bir sınama için olduğu ikinci âyette özellikle anlatılmıştır. Onun için bunun, kayıtsız şartsız bir iman ile inanılması istenen mutlak bir ilâhî haber olduğunu tasdik edip "yorumunu ve mânâsını Allah bilir" demek gerekir. Özet olarak şöyle diyebiliriz: Yüce Allah´ın şimdi sizin tam olarak bilip anlayamayacağınız ve ilerde ortaya çıkacak öyle kuvvet ve güçleri vardır ki onların hakikatini ancak kendisi bilir ve sizin ona mutlak surette inanmanız gerekir. İşte size onlardan bir örnek haber veriyor. Bu, şu anda imanı olmayan ve kalplerinde bir çürüklük bulunanlar için şaşırtıcı bir sır, bilinmez bir şey gibi gelir, "böyle kapalı Allah sözü, Peygamber duyurusu mu olur?" diye alay ve inkâra sapmalarına sebep olabilirse de, kitap ve peygamberin ne demek olduğunu ve gelecek işinin bugünkü işlere kıyas edilerek bilinemeyeceğini bilenlerin kuşkularını kesecek ve iman yeteneği olanların imanlarını artırarak onları başarı ve kurtuluşa götürecek en önemli sebeplerden, hatırlatma ve haber verme cümlesinden olduğu için bunların yorumuna çalışmayarak mutlak bir iman ile inanılması gerekir.

31. Bunun böyle olduğunu açıklamak için devamında şöyle buyruluyor: "Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık. Sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık."
Bu âyette geçen "ashab-ı nâr" sonsuza kadar o ateşin içinde kalıp yanacak olanlar mânâsına değil, o ateşe sahip olup koruyacak bekçiler, muhafızlar mânâsına olduğu açıktır ki maksat, kendilerine "cehennem bekçileri" denilen ve Tahrim sûresinde "Onun başında öyle melekler vardır ki iri mi iri, çetin mi çetin.. Allah kendilerine ne emrettiyse isyan etmezler ve kendilerine ne emredilmişse onu yaparlar." (Tahrim, 66/6) diye nitelenen ve başkanları malik olan zebani meleklerdir. Bu âyette geçen "onların sayısı" sözünden maksat da, zikredilen "ondokuz" sayısı olduğu açıktır. Yani bunların sayılarının ondokuz yapılması veya şahısları mı, türleri mi ne olduğu belirtilmeyerek sade ondokuz sayısıyla bir muamma, bir sır halinde ifade edilerek haber verilmesi sadece kâfirlere bir bela ve imtihan içindir.

Yukarıda okuduğunuz Elmalılı tefsirinden alınan bölümünden önemli gördüğüm bazı cümlelerin altını çizdim. Tefsirin sahibi muhterem Muhammed Hamdi Yazır, görüşüme göre, 20. yüzyılda Türkiyede yetişmiş en büyük tefsir alimidir. Teknolojinin ilerlemesini de gördüğünden yaptığı yorumlar günümüze ışık tutmaktadır. Böyle büyük bir alim diyor ki, tekrar olacak ama tekrarda fayda vardır:Yüce Allah´ın şimdi sizin tam olarak bilip anlayamayacağınız ve ilerde ortaya çıkacak öyle kuvvet ve güçleri vardır ki
Ben bu güçlerden birinin teknoloji olduğunu düşünüyorum. Onun gücü ile günümüzde hayatın nasıl değiştiğini hepimiz görüp yaşıyoruz. Bunu geçen yüzyıllarda yaşayan insanlar nasıl anlayabilirdi ki. Teknoloji deyince bilgisayar gücü, bilgisayar programcılığı ve data bankası bilgisinden bahsediyorum. Bunları kullanarak ve de biraz Kur'ân bilgisi ile Kur'ân'ın mucizesi olduğuna inandığım 19 sayısı hakkında senelerdir araştırma yapıyorum. İnanıyorum ki tespit ettiğim bu bilgiler bazılarının iman etmesine yardım edecekir. Hidayeti veren Allahü te'ala'dır. Lakin bunun için vesile olmak gerekmektedir. Yukarıda muhterem Elmalılı demişti ki:
Bu, şu anda imanı olmayan ve kalplerinde bir çürüklük bulunanlar için şaşırtıcı bir sır, bilinmez bir şey gibi gelir,
iman yeteneği olanların imanlarını artırarak onları başarı ve kurtuluşa götürecek en önemli sebeplerden, hatırlatma ve haber verme cümlesinden olduğu...
Bu âyette geçen "onların sayısı" sözünden maksat da, zikredilen "ondokuz" sayısı olduğu açıktır. Yani bunların sayılarının ondokuz yapılması veya şahısları mı, türleri mi ne olduğu belirtilmeyerek sade ondokuz sayısıyla bir muamma, bir sır halinde ifade edilerek haber verilmesi sadece kâfirlere bir bela ve imtihan içindir.
Yani bu 19 sırrı Elmalılının yorumuna göre iman yeteneği olanların imanlarını artırarak onları başarı ve kurtuluşa götürecek en önemli sebeplerdendir.
Madem ki bu "iman yeteneği olanların imanlarını arttırmaya ve onların kurtuluşuna" sebep olacaktır. Görüşüme göre zamanımızda bundan yararlanacak çok büyük bir insan kitlesi vardır. Ve de bu işin sırrını ortaya çıkarmak ve insanların iman sahibi olmalarına vesile olmak kaçınılmaz bir görevdir. Bu sebepten şimdiye kadar yaptığım tespitlerin daha buzdağının görünen ucu olduğuna inanıyorum. Bu araştırmalara İlahiyat Fakültelerinde devam edilmesinin yararlı olacağını düşünüyorum.

Yukarıda Elmalılının 19 sayısı hakkında 31. Ayetteki izah ve yurumlarını gördük. 31. Ayet 57 kelimeden oluşmaktadır. Ne büyük bir işaret ki 57 sayısı 19 sayısın katıdır. Bu ayetteki 57 kelimenin data bankasından hesaplarında da şahane sayımlar görülmektedir. Bunlardan bazılarını aşağıda resim haline getirdim. İnşallah bazılarının gözünün açılmasına sebep olur.

31. Ayetin ilk 6 kelimesinin meali şöyledir:
Biz o ateşin muhafızlarını hep melekler yaptık.
Resimde görüldüğü üzere bu altı kelimenin SA ve SAK numaraları toplamı ayrı ayrı 7'nin katı etmektedir.

31. Ayetin 7-13. kelimelerinin meali şöyledir:
Bunların sayılarını da ancak kâfirler için bir imtihan kıldık
Resimde görüldüğü üzere bu 7 kelimenin SA numaraları toplamı 7'nin katı etmektedir. Ayrıca bunların 5-kolondaki bütün sayılarının toplamı da 7'nin katı etmektedir.

31. Ayetin 47-52. kelimelerinin meali şöyledir:
Rabbinin ordularını ancak Rabbin bilir.
Resimde görüldüğü üzere bu 7 kelimenin SA numaraları toplamı 7'nin katı etmektedir. Ayrıca bunların 5-kolondaki bütün sayılarının toplamı da 7'nin katı etmektedir.

Ve en son olarak 31. Ayetin tamamına bakalım.

57 satırdaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamının hem 7'nin hem de 19'un katı ettiği görülmektedir. SA kolonları toplamı da 7'nin katı etmektedir. Bunların gn kolonu toplamı ise 11'in katı etmektedir. MaşaAllah ne zengin sayımlar böyle!


KUR'AN'DA GEÇEN 7 SAYISI


Yukarıda altı çizilen satırda 15. Surenin 87. Ayetinin 3. Kelimesi olan "sebAn" kelimesinin Global Artığının (GA) 19 olduğu görülmektedir. GA'nın 19 olması bunun Kur'ân'ın başından 19'un katı kadar kelime uzaklıkta olduğunu göstermektedir.

Burada görülen kelimelerin mânâsından çıkan netice ile Elmalılı meali arasında bir fark gözüme çarptı. Bu âyette geçen "mesaniy" kelimesi ikişer ikişer, ikişerliler, ikililer mânâlarına gelmektedir. 15:87'deki mesâniy kelimesi müfessirler tarafından bir hadise dayanarak "tekrarlanan yedi âyet" olarak tercüme edilmiş ve bunun da Fâtiha Sûresi olduğu belirtilmiştir. Kur'ân ayetlerinin alimler tarafından birkaç değişik seviyede manalandırıldığını biliyoruz. Biz de bu âyetteki "seb'An mine l-mesâniy" kelimelerini Fatiha'nın ötesinde şimdi izah edeceğim şekilde tefsir edebiliriz. "seb'An mine l-mesâniy" esasen "mesâniy'den yedi" demektir. Yani "ikişerliden, ikiliden yedi" demek oluyor. Yediden önce gelen "âteynâke" kelimesi ise "Biz sana verdik" demektir. Yani "âteynâke mine l-mesâniy" "Biz sana mesâniyden yediyi verdik" yani "Biz sana ikiliden yediyi verdik" mânâsına gelmektedir. Burada ikiliden birincisi olan "yedi" açıkça belirtilmektedir. İkiliden ikincisinin ne olduğu belirtilmemiştir. Daha önceki çalışmalarımda 19'un "saymak" kelimelerinin sûre başından veya sûre sonundan olan 19'un katı uzaklıkları altında saklanmış olduğunu hatırlayarak acaba burada geçen "seb'An=yedi" kelimesi altına da birşeyler saklanmışmıdır diye merak ettim. Burada geçen "seb'An=yedi" kelimesinin global numarası yani tâ en baştaki sıfır noktasından olan uzaklığı 34257'dir. Bu da 19'un tam katıdır. Bölüp görelim. 34257/19=1803 Evvelki tecrübelerimle 7 sayısı altına 19 sayısının gizlendiğini tespit etmiş olduk. Bu tespitle ikiliden ikincisinin 19 sayısı olduğu anlaşılmış oldu. 74. Sûrede de buna benzer bir durum vardır ve oradaki "ondokuz" kelimesindeki "on" ve "dokuz" kelimeleri"nin sayımları iki değişik sayım yöntemine göre tâ en baştaki sıfır noktasından 19'un katı etmektedir. Bilhassa "ondokuz" kelimesindeki "on" kelimesi tâ en baştaki sıfır noktasından 19'un katı uzaklıkta olduğundan ve hemen yukarıda gördüğümüz gibi "seb'An=yedi" kelimesinin global numarası da tâ en baştaki sıfır noktasından 19'un katı uzaklıkta olduğundan bu iki bilgiyi bir araya getirip değerlendirdiğimizde 15:87:2'teki "seb'An=yedi" kelimesi ile 74:30:3'teki "on" kelimesi arasında 19'un katı kadar uzaklık olduğu anlaşılmış olur. Neyse bunun anlaşılmasını daha da basitleştirelim. İki kelimenin de global numaralarını birbirinden çıkarıp görelim.

Kur'ân'ın en başındaki sıfır noktasından 15:87:3'teki "seb'An=yedi" kelimesine kadar olan aralıktaki her satırdaki SN, GN, Sûre, Âyet, ve Kelime numaraları toplamlarını Excel dosyasında toplattırdım. Bunların içinde en göze batan GN yani global numaralar kolonunun toplamı olan 586788153 sayısı hem 7'nin hem de 19'un katı etmektedir. Herhalde bu 15:87 âyetinde geçen "ikili"den kast edilen ikilinin 7 ve 19 sayıları olduğunun bir işaretidir.

GN satırlarının toplamı=586788153=83826879x7
GN satırlarının toplamı=586788153=30883587x19

Ayrıca Kur'ân'ın en başındaki sıfır noktasından 15:87:3'teki "seb'An=yedi" kelimesine kadar olan aralıktaki her satırdaki sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının toplamı (SAÇ) olan 15428679 sayısı 7 sayısının katı etmektedir.
Sûre ve âyet numaralarının çarpımlarının (SAÇ) toplamı SAÇ=15428679=2204097x7

Ve son olarak excel dosyasında 15:87:3'teki "yedi" ve 74:30:3'teki ondokuz sayısının parçası olan "On" kelimesi arasındaki her satırdaki global numaralarının toplamı olan 2205311475 sayısı 19 sayısının katı etmektedir.
GN=2205311475=116069025x19

Daha önce 15:87 âyetinde geçen "mesâniy" kelimesinin ikili. ikişerli mânâlarına geldiğinden bahsetmiştik. Bu kelime bir de 39:23'te "mesâniye" diye geçmektedir. O âyette geçen bu kelimeyi etrafındaki kelimelerle birlikte Elmalılı mealinden görelim.

"Allah kelamın en güzelini ikizli, ahenkli bir kitap olarak indirdi."

Görüldüğü üzere meşhur müfessir Elmalılı burada "mesâniye" kelimesini "ikizli" mânâsını vermektedir. Bütün Kur'ân'da bu kelime yalnız iki yerde geçmektedir. Birisi 15:87 diğeri de 39:23. Acaba bu iki âyette geçen kelimeler arasında herhangi bir sayısal ilişki varmı diye Excel dosyasından araştırdım.

Bu iki kelime arasındaki her satırdaki âyet numaralarının toplamı olan 1282956 sayısı 19 sayısının katı etmektedir.
Âyet numaraları toplamı=1282956=67524x19.
Yine bu iki kelime arasındaki her satırdaki kelime numaralarının toplamı olan 221730 sayısı 19 sayısının katı etmektedir.
Kelime numaraları toplamı=221730=11670x19

Aşağıda görüldüğü gibi bu iki kelime arasındaki her satırdaki sûre ve âyet numaralarının toplamı (SA) ise 7 sayısının katı etmektedir.
Bu iki kelime arasındaki her satırdaki sûre numaralarının toplamı=652376
Bu iki kelime arasındaki her satırdaki âyet numaralarının toplamı=1282956
İki toplamın toplamı=sûre ve âyet numaralarının toplamı=SA=652376+1282956=1935332=276476x7

Bütün bunlardan 15:87'deki âyette geçen "ikilinin" 7 ve 19 sayıları oldukları kristal berraklığı ile ortaya çıkmış oldu.

Şimdi de 15:87:3'te geçen "sebAn-Yedi" kelimesinin 15. Surenin başından olan sayımlarını görelim.

Aşağıdaki resimde 15:87:3'te geçen "sebAn-Yedi" kelimesinin 15. Surenin başından olan sayımlarında her satırdaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamının 19'un katı ettiği görülmektedir.


***


7 SAYISI İLE 11 SAYISI ARASINDA 11'İN KATI UZAKLIK


15:87:3'te geçen "sebAn-Yedi" kelimesinin GN'si ile Yusuf Suresinin 4. Ayetinde geçen "Onbir" sayısının parçası olan "Aşera" kelimesinin GN'si arasında 11'in katı kadar uzaklık vardır.

15:87:3'te geçen "sebAn-Yedi" kelimesinin GN'si=34257

Yusuf Suresinin 4. Ayetinde geçen "Onbir" sayısının parçası olan "Aşera" kelimesinin GN'si=30231

34257-30231=4026=366x11NİYE SA, SAK, VE KELİME TOPLAMLARINI ÖNEMSİYORUM

Araştırmada tespit ettiğim sonuçlara önem bakımından değer biçerken ortaya çıkan datada gördüklerime dayandım. Yani araştırmalarımda kullandığım sayım kriterlerini Kur'ân datasını inceleyerak çıkardım. Mesela bütün Kur'ân'ı kapsayan datanın hesaplarında 114 satırlık datanın Sûre, Âyet, ve Kelime (SAK) numaraları kolonlarının toplamının 7'nin katı olması benim için "SAK" bazında bir kriter oluşturdu. Yine bütün Kur'ân'ı kapsayan datanın hesaplarında 6236 satırlık datanın Sûre ve Âyet (SA) numaraları kolonlarının toplamının 7'nin katı olması benim için "SA" bazında bir kriter oluşturdu. Yani bundan sonra yapacağım araştırmalarda SA, ve SAK numaraları toplamlarına bakmak ve onları araştırmak benim için bir öncelik teşkil etti. Çünkü bunlar bütün Kur'ân'ı kapsayan sayımlarda görülen neticelerdi. Ha bir de kelime kolonunun toplamının 7'nin katı olmasını unutmayalım. Bunun önemini hemen yukarda izah etmiştik.

5-KOLON TOPLAMLARININ 7-11-19'UN KATI OLMALARI

Bütün Kur'ân'ı kapsayan sayımlarda görünmeyen fakat çeşitli hesaplarda görülen çok fantastik bir toplam da 5-kolon'daki bütün sayıların toplamının 7, 11, veya 19'un katı olmalarıdır. 5-kolondaki bütün sayıların toplamının 7'nin katı olması sayımı ile ilk defa 74. Surenin 30. Âyetindeki 19 manasına gelen "tisAte Aşera" kelimelerinin Excel Dosyası toplamlarında karşılaşmakla müşerref oldum. "tisAte Aşera" kelimelerinden "Aşera" kelimesinin Kur'ân'ın en başından olan sayımlarında 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 7'nin katı etmektedir. Burada 7 ve 19 ikilisi ile karşılaşıyoruz. 5-kolondaki bütün sayıların 7, 11, veya 19'un katı olmaları Kur'ân'ın en başına endekslenmeyi göstermektedir. Bu noktayı biraz daha açalım.

Data bankasındaki Sûre, Âyet ve Kelimeler Kur'ân'ın başına göre nasıl endekslenmiştir

Data bankasının herhangibir satırındaki bir kelime Kur'ân'ın en başındaki sıfır noktasına üç şekilde endekslenmiştir. Data bankasındaki her âyet en soldaki birinci kolonda Kur'ân'ın başındaki sıfır noktasından başlanarak sırayla bir bir numaralandırılmıştır. Sıra numarasını ifade etmek üzere "SN" harfleri kullanılmıştır. Dolayısıyla herhengibir âyetin en baştan kaçıncı sırada olduğu bu datadan anlaşılmaktadır. Örnek olarak Nâs Sûresinin son kelimesinin 5-kolondaki datasına bakalım.

SN6236#4; 114:6:3j; (GN77789; 114GA3;) vennâsi

En solda birinci kolonda görülen "SN6236" ifadesi bu satırda soldan ikinci kolonda görülen 114. Sûrenin 6. Âyetinin Kur'ân'ın başından 6236. sırada olduğunu göstermektedir. Data bankasındaki her kelime Kur'ân'ın başındaki sıfır noktasından başlanarak sırayla bir bir numaralandırılmıştır. Kelime numarasının başına global numaralandırılmayı ifade eden "GN" kısaltması getirilmiştir. Global kelimesi bu manada Kur'ân'ın en başındaki sıfır noktasından başlanarak sırayla sayıldığını ifade etmektedir. Yukarıdaki datada görülen "GN77789" ifadesi, satırın sonunda görülen "vennâsi" kelimesinin Kur'ân'ın başından 77789. sırada olduğunu göstermektedir. Böylelikle her âyet ve kelime bu şekilde Kur'ân'ın en başındaki sıfır noktasına endekslenmiş durumdadır. Yukarıdaki datanın soldan ikinci kolonunda görülen 114:6:3 ifadesi "vennâsi" kelimesinin Kur'ân'ın başından 114. Sûrenin 6. Âyetinin 3. kelimesi olduğunu göstermektedir. Dolayısıyla "vennâsi" kelimesi Kur'ân'ın başından 114. Sûrededir. Ve bu şekilde sûre bazında Kur'ân'ın başına endekslenmiştir.


KUR'ÂN'IN BAŞINDAN 19'AR SURELİK BÖLÜMLER HALİNDE SAYIMLAR

Kur'ân'ı 19'ar sûrelik dilimlere ayırıp her dilimi daima Kur'ân'ın en başından sayıp hesaplayarak ortaya çıkan toplamları incelersek aşağıda görüldüğü gibi SAK ve KELİME toplamları bir sıra atlayarak yer alıyorlar.
Birinci dilimde SAK=19x
İkinci dilimde KELİME=7x
Üçüncü dilimde SAK=7x
Dördüncü dilimde KELİME=7x
Beşinci dilimde SAK=7x
Altıncı dilimde KELİME=7
Hiç insan yazması bir kitapta böyle sistemik bir şey olabilirmi! Hangi düşünme melekesi doğru çalışan bir kişi böyle bir şey düşünebilir. Bu hesapları kalpleri tamamen ölmüş kişilerden başkasının inkar edemiyeceğini düşünüyorum. Hidâyeti veren Allahtır. Bu sayfalardakilere temiz bir kalple yaklaşıp içindekileri dikkatlice okuyup anlayan bir kişinin inşallah hakikati göreceğini umuyorum.


Bu konunun detayını sayfanın ilerleyen kısmında bulabilirsiniz.


KUR'ÂN-MECİYD, KUR'ÂN-KERİYMElmalılı 50:1 - Kâf. Şanlı ve şerefli Kur'ân'a andolsun ki,
Elmalılı 85:21 - Hayır o şerefli bir Kur'ân'dır.Elmalılı 56:77 - O, elbette şerefli bir Kur'ân'dır.


Kur'ân kelimesi üzerinde daha fazla araştırmaleri sayfanın aşağı bölümünde bulabilirsiniz.


BÜTÜN KUR'ÂN'DAKİ 2698 ALLAH KELİMESİ VE 975 RABB KELİMESİ

Aşağıda görüldüğü üzere bütün Kur'ân'daki 2698 Allah kelimesinin Sure, Âyet, ve Kelime (SAK) kolonları toplamı 7'nin katı etmektedir. Yine bütün Kur'ân'daki 975 Rabb kelimesinin Sure, Âyet, ve Kelime (SAK) kolonları toplamı 7'nin katı etmektedir.ENE ALLAHU-BEN ALLAHIM KELİMELERİ


Kur'ân'da "Ene llaahu=Ben Allahım" kelimeleri üç yerde geçmektedir. Aşağıdaki resimde görüldüğü üzere bunların 5-kolondaki bütün sayılarının toplamı hem 7'nin hem de 19'un katı etmektedir.


Üç yerde geçen "Ene llaahu=Ben Allahım" kelimelerinden 27. Surenin 9. Ayetinde geçenin 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 11'in katı etmektedir.

KUR'ÂN'DAKİ 2698 ALLAH KELİMESİ SAYISI
RAMAZANIN 27. GECESİNİN KADİR GECESİ OLDUĞUNU TASDİK EDİYOR


Kur'ân'ın 97. Sûresi olan Kadir Sûresi 30 kelimeden ibarettir. Ramazan ayının 30 gün olduğunu kabul edersek bu surenin her bir kelimesi Ramazan Ayının bir gününe denk gelir. Hadisi şerifte Kadir gecesini Ramazanın 20-30. gecelerinde arayınız, özellikle tek gecelere bakınız denildiğini biliyoruz. Tefsir alimleri ayetlerin manalarında birden fazla seviyede tefsirler olduğunuz yazmaktadırlar. Abdülkadir Geylani (Kuddise sirruh) hazretlerinin Fatihayı 7 değişik seviyede manalandırdığını okumuştum. Buna göre Kadir Sûresini bilinenlerin ötesinde matematiksel bir seviyede manalandıracak olursak şöyle bir manzarayla karşılaşırız. Hadisi şerifte Kadir Gecesini tek gecelerde arayınız dendiğini yukarıda yazmıştım. Kadir Sûresinin her kelimesini bir gece gibi kabul ederek 20-30. kelimelere bakıp acaba bunların içinde Kadir gecesine işaret eden bir kelime varmı ve eğer varsa bu kaçıncı geceye denk geliyor diye araştırdığımızda, aşağıdaki tablonun son satırında yani 27. satırında "hiye" kelimesini görürüz ki bu kelime "geceye" işaret eder. O zaman Kadir gecesi Ramazanın 27. gecesi olur.
İkinci bir hesap da aşağıda görüldüğü gibi Kadir Sûresinin başından itibaren her kelimeyi bir satıra koyarak ilerleyip 27. satıra geldiğimizde "hiye" kelimesini görürüz. Surenin başından itibaren 27. satır da dahi olmak üzere 27 satırdaki 5 kolondaki bütün sayıları topladığımızda bunların Sûre ve Ayet kolonları toplamının 2698 ettiğini görürüz. Yani Kadir gecesinin 27. gece olduğu "hiye" kelimesinde görülen 2698 Allah kelimesi sayısı ile tescil edilmiş olur diye düşünüyorum. En doğrusunu Allahü te'âlâ bilir. Bizler kuluz. Eksik ve kısır bir şekilde düşünmüş olabiliriz. Eğer böyle ise Allahü te'âlâ'nin affına sığınırız.
KUR'ÂN'DAKİ "E-ALLÂHU=ÂLLÂHU" KELİMESİNİN SAYIMI
ALTIN ORANI VERİYOR


BU SAYIMA KENDİM "TÜM ZAMANLARIN EN ŞAHANE SAYIMI" ÖDÜLÜNÜ VERDİM.
DUYAN DUYMAYANA HABER VERSİN


27. Surenin başından sonuna kadar 1159 satır vardır ki bu 19'un katı etmektedir. 1159/19=61x19
27. Surede 27 adet Allah kelimesi vardır. Surenin başından başlayarak sayılan 27 kelime içinde 16cısı "âllaahu" diye yazılan kelimedir. Daha önceleri bu kelimeden bütün Kur'ân'da yalnız iki adet olduğunu tespit etmiştim. Bunlardan birinin 27. Suredeki 27 Allah kelimesinden birisi olması merakımı kurcaladı. Herhalde burada önemli ve özel bir sayım olmalı diye içimde birşeyler kıpırdamaya başladı. Bunun üzerine 27 Allah kelimesinin birincisinden "âllaahu" kelimesine kadar olan sayımları ve "âllaahu" kelimesinden 27. Allah kelimesine kadar olan toplamları yaptım ve bunların neticelerini birbirlerine oranladım fakat birşey göremedim. Bunun üzerine 27. Surenin tüm datasına yöneldim. Bunları Excel dosyasına yükleyince 27. Surede 1159 satır olduğu görüldü ki bunun 19'un katı ettiğini bu bölümün başında yazmıştım.
Bu sefer tüm 27. sure datasında yukarıdakine benzer çeşitli hesaplar yaptım. Mesela Surenin başından 59. ayetteki "âllaahu" kelimesine kadar olan bütün satırlardaki sayıları topladım. Sonra 59. ayetteki "âllaahu" kelimesinden 27. Surenin sonuna kadar olan bütün satırlardaki sayıları topladım. Sonra bu iki bölümün toplamlarını birbirlerine böldüm. Ve netice -heyecanlımısınız, ben bu neticeyi görünce hemen gidip bir şükür secdesi yaptım- evet netice inanılmaz ALTIN ORAN neticesi. İşte hesaplar:

27. Surenin başından sonuna kadar olan 1159 satırdaki 5 kolondaki bütün sayıların toplamı=60899090
27. Surenin başından 59. Ayetteki "âllaahu" kelimesinin olduğu 720 satırdaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamı=37649154
721. satırdan 27. Surenin son satırı olan 1159. satır dahil bütün satırlardaki 5-kolondaki bütün sayıların toplamı=23249936
Bu iki bloktaki sayıları birbirlerine bölelim.
37649154/23249936=1.6193
Bir de bütün 27. Surenin 5-kolondaki sayıların toplamını 720 satırlık bloğun toplamlarına bölelim.
60899090/37649154=1.6175
iki toplamın ortalamasını alalım.
1.6193+1.6175=3.2368
3.2368/2=1.6184

İşte size ALTIN ORAN rakamı 1.618

Allahü Ekber! Allahü Ekber! Allahü Ekber!

Ben size içimde birşeyler kıpırdamaya başladı. Buradaki "âllâhu" kelimesinin sayımlarında özel ve önemli bir şeyler var gibi hissediyorum dememişmiydim.

Kur'ân Araştırmalarımda bu 6. senem. 73 yaşındayım ve gece gündüz bununla uğraşıyorum. Eh Allâhü te'âlâ kendisine yönelip yardım isteyene ve gereğini yaparak çalışana veriyor. Elhamdü lillâh.

Yukarıdaki paragrafın son cümlesinde geçen "Çalışana veriyor"u biraz açayım diye düşündüm.
2698 Allah kelimesini ve 975 Rabb kelimesini birer satıra gelecek şekilde data bankasından çıkardım. Buraya kadar çok kolay. Sonra her satırdaki Allah kelimesinden sonra gelen 4 kelimeyi içeren datayı çıkardım. Sonra bunları gruplaştırdım ve hesapladım. İşte bunları yapmak birkaç ay sürdü. Yani 2698 Allah kelimesi ve 975 Rabb kelimesi üzerinde 2-3 ay çalıştım. Bu arada Allah kelimesi üzerinde bilmediğim çok şey öğrendim. Mesela yalnız 2 kere geçen "âllâhu" kelimeleri üzerinde çalışma yaptım. Bunlardan sonra her surede kaç kere Allah ve Rabb kelimeleri geçiyor diye bir çalışma yaptım. İşte bu çalışmayı yaparken 27. Surede 27 adet Allah kelimesi olduğunu görünce dikkat derecem yükseldi. Bir de bu 27 Allah kelimesinden birinin daha önce üzerinde çalışma yaptığım iki adet "âllâhu" kelimesinden biri olduğunu görünce hissiyatım yoğunlaştı. Ve neticede Altın Oran hesabına ulaştım. Burada dikkat edilecek nokta eğer iki adet "âllahu" kelimesi üzerinde daha evvel çalışma yapmamış olsaydım Altın Oran hesabını bulamazdım. Yani araştırmacılara diyeceğim şu ki bıkmadan usanmadan çok çalışmak gerekiyor. Birkaç arkadaşımın 40 sene önce doktora talebesi olup araştırma yaptıkları günlerde çektiği büyük sıkıntıları hatırlıyorum. Yani araştırmanın yapısında böyle bir sıkıntı var. Eğer çok çok sabrınız yoksa araştırma işine hiç girmeyin diye tavsiye ederim. Tekrar Elhamdü lillah. Rabbime sonsuz şükürler olsun.50 BİN YIL MU'CİZESİ


Kur'ân üzerine yaptığım araştırmalarım bu sene altıncı yılına girdi. Bilgim ve tecrübem arttıkça Kur'ân'ın her parçasında çok değişik ve şaşırtıcı sayımlarlar olduğunu görüyorum. Ve arkadaşlar neler yapıyorsun diye sorduklarında onlara "dipsiz bir çukurun içine düştüm çabalayıp duruyorum. Debelendikçe daha da derine düşmeye devam ediyorum" diye cevap veriyorum. Hakikaten Kur'ân'da sonsuz değişik sayımlar olduğuna inanıyorum. Bazılarına da "Bu araştırma ölünceye kadar bitmez diyorum." Bitmez bu bitmez. Hiç sonsuz olan Allah'ın kelamının mu'cizesi bitermi!

Bin sayısı üzerine araştırma yaparken çok şahane bir sayımla karşılaştım. Bu sayımı izah edebilmek için bazı bilgilerin önceden bilinmesi gerekmektedir.
Kur'ân'ın bazı yerinde bir kelime bir yıl olarak sayılmaktadır. Mesela Kehf Suresinde Ashab-ı Kehf'in kıssasının başladığı 18. Surenin 9. Ayetindeki "Kehf" kelimesinden 25. Ayetin sonundaki "tisAn-dokuz" kelimes dahil olan bölümdeki her kelime bir yıl manasına gelmektedir. Orada 25. Ayette üç yüz yıl kaldılar. Buna dokuz yıl da ilave etmişlerdir denen yerde "Dokuz" kelimesi kıssanın başladığı 9. Ayetteki "Kehf" kelimesinden sayıldığında 309. kelime olmaktadır. Yani her kelime bir seneyi gösteriyor.

Kur'ân'ın diğer bazı yerinde bir kelime bir gün olarak sayılmaktadır. Mesela daha önce gördüğümüz Kadir Suresindeki Kadir Gecesinin hesaplarında surenin başından olan hesaplarda her kelime bir gün olarak sayılmıştı.

Burada inceleyeceğimiz 50 bin yıl sayımında da her kelimenin bir yıl olarak sayıldığını görüyoruz.
8. Surenin 66. Ayetinin 21. Kelimesi olan "Elfeyni" kelimesi "2 bin" manasına gelen sayıdır. 70. Surenin 4. Ayetinin 9. Kelimesi olan "Hamsiyne" kelimesi 50 manasına gelmektedir. Bu "Elli bin" kelimesinin birincisi parçası olan "Elli" kelimesidir. Yani burada 8. Suredeki "iki bin" ile 70. Suredeki "elli bin" kelimelerini konuşuyoruz. Bu iki kelime arasında tamı tamına "elli bin" kelime vardır. İşte gürdünüz yeni bir Kur'ân mu'cizesini.
8. Suredeki "iki bin" manasındaki "Elfeyni" kelimesinin Global Numarası 23722'dir. Yani Kur'ân'ın en başından her kelime teker teker sayılıp gelindiğinde "Elfeyni" kelimesi 23722. kelimedir. 70. Surenin 4. Ayetinin 9. Kelimesi olan "Hamsiyne" kelimesinin Global Numarası 73722'dir. İkisini birbirinden çıkaralım. 73722-23722=50.000
İşte sevgili okuyucular gördüğünüz gibi 50 bin yıl manasına gelen kelimeyle iki bin manasında gelen kelime arasında 50 bin kelime vardır. Allah size akıl-fikir vermiş. Nasıl biliyorsanız öyle ölçün biçin ve söyleyin bana eğer bu bir Kur'ân mu'cizesi değil de nedir yani!


ASHABI L-KEHFİ'N 309 YIL HESABI


Aşağıdaki resimde görülen hesaplar excel dosyasındaki Kehf Suresindeki 309 satırlık datanın sonundaki toplamları göstermektedir. Tüm datayı sayfanın aşağı kısmında bulabilirsiniz. Tabloda data Kehf Suresinde Ashab-ı Kehf'in kıssasının başladığı 9. ayetteki "el-kehf' kelimesinden başlamakta ve 25. Ayetin son kelimesi olan "tis'A-Dokuz" kelimesi ile son bulmaktadır. Tabloda 309 satır bulunmaktadır. 25. Ayette Ashab-ı Kehf'in mağarada 309 yıl kaldıkları anlatılmaktadır ve surede bu kıssanın anlatıldığı kısımda da 309 kelime bulunmaktadır. Yani her kelime bir sene manasına gelmektedir. Aşağıdaki resimde 309 satırdaki toplamlarda Sure ve Ayet (SA) ve SAK kolonları toplamının 7'nin katı ettiği görülmektedir. Ayrıca bunların "Kelime" kolonu toplamının hem 7'nin hem de 19'un katı ettiği görülmektedir.


KEHF SURESİNDE 5 KERE GEÇEN KEHF KELİMESİ SAYIMI

Kehf Suresinde "Kehf" kelimesi 5 kere geçmektedir. Birincisi 309 satırlık tablonun birinci satırında görülmektedir. beşincisi ise tablonun sonundan 6. kelimedir. Bunlar arasındaki 304 satırdaki (304 sayısı 19'un katıdır 304=16x19) 5-kolondaki bütün sayıların toplamının hem 7'nin hem de 11'in katı ettiği aşağıdaki tabloda görülmektedir. Buyurun siz değerlendirin. 19'un katı kadar olan satırda hem 7'nin hem de 11'in katı kadar 5-kolon toplamı! Kur'ân'da görülen 7-11-19 üçlüsü.2698 ALLÂH KELİMESİ ÜZERİNDE KEŞFEDİLE EN ŞAHANE SAYIMLAR


2698 Allah kelimesi üzerinde yaptığım en son araştırmalarımda şimdiye kadar hiç görmediğim iki adet üçlü, (hem 7'nin, hem 19'un hem de 11'in katı) 5-kolon toplamları ile karşılaştım. Bu başlangıç sayfasında onlara yer vermenin en güzeli olacağını düşündüm.
Aşağıdaki tabloda iki satırda görülen "Allahi min vâkin" kelimelerinden "Allahi" kelimesinin 5-kolondaki sayısal değerlerinin toplamları hem 7'nin, hem 19'un hem de 11'in katı etmektedir. Böyle çok ender görülen sayımlarda önemli mesajlar olduğunu geçmiş tecrübelerime dayanarak bildiğimden merakla bu âyetlerin meallerine baktım.

Elmalılı 13:34 - Onlara dünya hayatında bir azap vardır. Ahiret azabı ise elbette daha çetindir. Onları Allah'dan koruyacak da yoktur.
Elmalılı 40:21 - Yeryüzünde bir gezmediler mi? Baksalar ya kendilerinden öncekilerin sonları nasıl olmuş? Onlar yeryüzünde gerek kuvvetçe ve gerek eserce kendilerinden daha üstündüler. Öyle iken Allah onları günahları sebebiyle tutup alıverdi. Kendilerini Allah'ın azabından koruyacak biri bulunmadı.


***

İnanmayanlar Kur'ân'ı Muhammed (sav) uydurdu derken aşağıda şahane sayımları olan beş ayetten 10:37'dekinde "Bu Kur'ân, Allah'dan başkası tarafından uydurulamaz" deniyor. Bu sayfalarda görülen Kur'ân içeriğindeki sıra dışı sayım bilgileri böyle bir Kur'ân'ın insan tarafından uydurulamayacağını teyit etmektedir.

Elmalılı 3:79 - İnsanlardan hiçbir kimseye, Allah kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik verdikten sonra, kalkıp insanlara: "Allah'ı bırakıp bana kul olun." demesi yakışmaz. Fakat onun: "Öğrettiğiniz ve okuduğunuz kitap gereğince Rabb'e halis kullar olun" (demesi uygundur).
Elmalılı 10:37 - Bu Kur'ân, Allah'dan başkası tarafından uydurulamaz, lâkin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı (levh-i mahfuzu) ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiç bir şey yoktur. Âlemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir.
Elmalılı 10:104 - De ki: "Ey insanlar! Eğer benim dinimde bir şüpheniz varsa, şunu bilin ki, Allah'ı bırakıp da sizin taptıklarınıza tapmam. Lâkin sizin de canınızı alacak olan Allah'a taparım. Bana müminlerden olmam emredilmiştir".
Elmalılı 7:131 - Fakat kendilerine iyilik geldiği zaman, işte bu bizim hakkımızdır, dediler, başlarına bir kötülük gelince de, işte bu Musa ile yanındakilerin uğursuzluğu yüzünden, dediler. İyi bilin ki, onların uğursuzluğu Allah katındandır. Lâkin çoğu bunu bilmezler.
Elmalılı 7:187 - Sana, ne zaman kopacak diye kıyamet vaktini soruyorlar. De ki; onun bilgisi yalnızca Rabbimin katındadır. Onu tam vaktinde koparacak olan O'ndan başkası değildir. Onun ağırlığına göklerde ve yerde dayanacak bir kimse yoktur. O size ansızın gelecektir. Sanki sen onu çok iyi biliyormuşsun gibi sana soruyorlar. De ki, onun bilgisi Allah katındadır. Fakat insanların çoğu bunu bilmezler.ALLAH BU KUR'ÂN'I İNDİRDİĞİ SEVGİLİSİ MAHAMMED (SAV)'İN
ADININ SAYIMINI YÜKSELTMEZMİ SANIYORSUNUZ!

İşte öyle sananların müthiş hayal kırıklığı aşağıdaki resimdeki hesaplarla gerçek oluyor.
4 adet Muhammed (SAV) kelimesinin geçtiği Sure, Ayet, ve Kelime (SAK) numaraları toplamı olan 361 sayısı 19'un karesi ediyor SureNoTopl:131+AyetNoTopl:215+KelimeNoTopl:15=361=19x19! 19'un karesi, karesi
Ve 5-kolondaki bütün sayıların toplamı da yine 19'un katı ediyor.
İşte size Muhammed (SAV) kelimesinin 19 sayım bombası.

Muhammed (SAV) kelimesinin 19 sayım bombasını Kur'ân'ın Allah'ın kelamı olduğuna inanmayanların kafasında patlatan Allahü te'âlâ'ya sonsuz şükürler olsun!

Peygamberimizin diğer ismi olan Ahmed'i de ilave edelim.

Bunlar yetmez diyenlere! Alın size bir tane daha şahane bir 5-kolon sayımı!
20. Surenin başlangıç kelimesi olan Tâ-hâ ve 36. Surenin başlangıç kelimesi olan Yâ-Sin kelimelerinin Peygamber (SAV) efendimizin isimleri olduğu haberi çok yaygındır. 73. ve 74cü Surelerin başlangıç ayetlerindeki Müzzemmil ve Müddessir hitapları da Peygamber (SAV) efendimize olan hitaplardır. Dolayısıyla bunlar da O'nun ismidir.

ALLAH
PEYGAMBERİMİZE MAKAM-I MAHMUD'U VERECEK
ALIN SİZE BİR 5-KOLON=19X DAHA

Elmalılı 17:79 - Gecenin bir kısmında da sadece sana mahsus bir nafile olmak üzere uykudan kalk, Kur'ân ile teheccüd namazı kıl, Rabbinin seni bir makam-ı mahmuda (şefaat makamına) göndermesi kesindir.


ALLAH
BU GÜN DİNİNİZİ KEMALE ERDİRDİM

Allahü te'âlâ 5. Surenin 3. Ayetinde "Bu gün dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinize olan ni'metimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim" demektedir. Aşağıda görülen birinci resimde "Bu gün dininizi kemale erdirdim" denmektedir. Bunların SAK ve 5-kolon toplamları ayrı ayrı 11'in katı etmektedir.

VE ÜZERİNİZE OLAN Nİ'METİMİ TAMAMLADIM VE SİZİN İÇİN DİN OLARAK İSLAM'I BEĞENDİM
DİYOR

Aşağıda görülen ikinci resimde ayetin devamında geçen "Ve üzerinize olan ni'metimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim" kelimeleri görülmektedir. Bunların 5-kolon toplamlarının hem 7'nin hem de 11'in katı ettiği görülmektedir. Ayrıca bunların SAK toplamı da 11'in katı etmektedir. Dikkat edilirse her iki resimde de hem SAK hem de 5-kolon toplamları 11'in katı etmektedir. Dolayısıyla iki resimdeki bütün kelimelerin toplamında SAK ve 5-kolon toplamları 11'in katı edecektir. Yani "Bu gün dininizi kemale erdirdim. Ve üzerinize olan ni'metimi tamamladım. Ve sizin için din olarak İslam'ı beğendim" cümlelerinde geçen bütün kelimelerin SAK ve 5-kolon toplamları ayrı ayrı 11'in katı etmektedir. Ayrıca bu cümlelerin başlangıcı olan "Bu gün dininizi kemale erdirdim" cümlesindeki kelimelerin SAK ve 5-kolon toplamları 11'in katı etmektedir. Yani cümle manalarına göre olan ayırımda dahi SAK ve 5-kolon toplamları varlığını sürdürmektedir.


O'DUR
PEYGAMBERİNİ HİDAYET VE HAK DİN İLE GÖNDEREN
BÜTÜN DİNLERDEN ÜSTÜN KILMAK ÜZERE
ŞAHİT OLARAK ALLAH YETER (48. Sure, 28. Ayet)

Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur. Şahit olarak Allah yeter.(48/24)

Aşağıda görülen resimde ayetin 5-kolondaki bütün kelimelerinin toplamının 7'nin katı ettiği ayrıca bunların Sure ve Ayet (SA) kolonları toplamının 19'un katı ettiği görülmektedir.
Lütfen bu ayetin numaralarındaki yapının güzelliğine bir bakın. Ayet 14 kelimeden oluştuğundan bunların 5-kolon toplamı 7'nin katı etmektedir. Ayrıca ayetin Sure ve Ayet kolonları toplamı 48+28=76 etmektedir ki bu 19'un katıdır. Yani 7 ve 19 ikilisi bu ayetin numaralandırılamsında tabii olarak kendini göstermektedir. Ayeti nereden bölerek o kısmın kelimelerini toplasanız orada SA toplamı tabii olarak 19'un katı olacaktır. İşte buna örnek olarak ikinci resimdeki bölünmeyi görüyorsunuz.

Bunları ayrıca iki grupta inceleyebiliriz. İlk 11 kelimelik "Bütün dinlerden üstün kılmak üzere, Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen O'dur" grubu ve sonra gelen "Şahit olarak Allah yeter" denilen 3 kelimelik grup.
Aşağıda görülen birinci resimde 11 kelimelik gruptaki 5-kolondaki bütün kelimelerin toplamı 11'in katı etmektedir. Bu doğaldır çünkü 11 satırlık kelimeler seçilince bunların 5-kolon toplamı 11'in katı olacaktır. Ayrıca bunların SA kolonları toplamı 19'un katı etmektedir. Bu da doğaldır çünkü bu sure ve ayet numaralandırılmasının bir neticesidir.

E peki o doğaldır bu doğaldır diyorsun. Nerede bunun sıra dışılığı diyenleri duyuyor gibi oluyorum.

Sevgili kardeşlerim bunun sıra dışılığı Allahü te'âlâ'nın bu manada sıralanan kelimelere bu sure ve ayet numaralarını tahsis etmesinde. Yani Kur'ân'ın yapısında. İşte mu'cize arıyorsan Kur'ân'daki cümlelerin, kelimelerin hangi sure ve hangi ayet olarak numaralandırıldığına bakacaksın. Bazı kelimeler Kur'ân'da şu surenin şu ayeti olarak numaralandırılınca doğal olarak sıra dışı sayımlar meydana gelmektedir.

Ve ayet "Şahit olarak Allah yeter" denilen 3 kelimelik grupla sona eriyor ki bunların SA toplamı 19'un katı ediyor.
Burada dikkat edilecek nokta 14 kelimelik grup, cümle yapısına göre, 11 ve 3 kelimelik iki gruba bölündüğünde meydana gelen 11 kelimelik grubun 5-kolon toplamı 11'in katı etmektedir. Eğer 11 satırdaki kelimeler yerine 10 satırdaki kelimeleri seçseydik, yani 11. satırdaki "külli" kelimesini saymasaydık manada biraz eksiklik olacaktı ve 5-kolonda hiçbir şeyin katı olmayacaktı.


MUHAMMEDUN RASULU-LLÂH
Muhammed (SAV) Allah'ın Rasulu'dür. (48. Sure, 29. Ayet)

48/29. Ayet de sure ve ayet numaralandırılması bakımından bir şahanelik gösteriyor. Bunların Sure numarası 48 ve ayet numarası 29 olduğundan Sure+Ayet-48+29=77 (SA) kolonları toplamı olan 77 sayısı hem 7'nin hem de 11!in katı oluyor. Yani ayet içindeki kaç kelimeyi nasıl gruplaştırırsanız gruplaştırınız neticede SA toplamı hep 7'nin ve 11'in katı olacaktır. Allahü Ekber!


LÂ TAHZEN İNNE LLÂHE MEANÂ
ÜZÜLME ŞÜPHESİZ ALLAH BİZİMLEDİR

Peygamberimizin (SAV) Mekkeden Medineye hicret ederken kaldıkları mağarada geçenleri anlatan 9. Surenin 40. Âyetindeki bütün 43 kelimenin 5-kolondaki sayısal değerlerinin toplamı 19'un katı etmektedir. Ayrıca bu âyetin başındaki cümlenin 5-kolon toplamı 19'un katı etmektedir. Âyetin ortasında geçen ve Peygamberimiz (SAV) tarafından hazreti Ebu Bekir'e (RA), onu teskin etmek için söylenen, "lâ tahzen! inne llâhe meAnâ-Üzülme şüphesiz Allah bizimledir" cümlesinin 5-kolon toplamları 7'nin katı etmektedir. Ayrıca bunların SA ve SAK kolonları toplamları da ayrı ayrı 7'nin katı etmektedir. Bu âyet "Vallâhu Aziyzun Hakiymun-Allah güçlüdür, hikmet sahibidir" diye bitiyor ki bu cümlede de geçen kelimelerin 5-kolon toplamları 7'nin katı etmektedir. Hem âyetteki tüm kelimelerin, hem de âyetin başında, ortasında ve sonundaki cümlelerin 5-kolon hesapları hep 7 veya 19'un katı nasıl rastgele olabilir!
Burada verdiğim örnekler yüzlercesinin arasından seçtiklerim. Allah ve Rabb kelimelerinin SA, SAK, ve 5-kolon hesaplarını içeren 500'ün üzerinde Excel tablosu var. Bunları yayınlamaya kalksam binlerce sayfalık kitap olacak.

Aşağıdaki resimde 9-40'daki tüm kelimelerin hesapları görülmektedir. Bunların Sure ve Ayet numaraları toplamı 49 ettiğnden bunların SA kolonu toplamının 7'nin katı olması doğaldır. Fakat bunların 5-kolon toplamının 19'un katı olması sıra dışıdır.

Elmalılı 9:40 - Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder. Hani o kâfirler, onu Mekke'den çıkardıkları vakit sadece iki kişiden biri iken, ikisi de mağarada bulundukları sırada arkadaşına "Üzülme, çünkü Allah bizimledir." diyordu. Allah onun kalbine sükûnet ve kuvvet indirmişti ve onu görmediğiniz bir orduyla desteklemişti. Kâfirlerin sözünü alçaltmıştı. Yüce olan Allah'ın kelimesidir. Ve Allah güçlüdür, hikmet sahibidir.

Aşağıdaki resimde 9-40'ın başındaki "Eğer siz ona (Peygamber'e) yardım etmezseniz, Allah ona yardım eder" cümlesinin hesapları görülmektedir. Bunların Sure ve Ayet numaraları toplamı 49 ettiğnden bunların SA kolonu toplamının 7'nin katı olması doğaldır. Fakat bunların 5-kolon toplamının 19'un katı olması sıra dışıdır.

Aşağıdaki resimde 9-40'ın ortasındaki "Üzülme, şüphesiz Allah bizimledir" cümlesinin hesapları görülmektedir. Bunların Sure ve Ayet numaraları toplamı 49 ettiğnden bunların SA kolonu toplamının 7'nin katı olması doğaldır. Fakat bunların 5-kolon toplamının 7'nin katı olması sıra dışıdır. Ayrıca bunların SAK toplamının 7'nin katı olması sıra dışıdır.

Aşağıdaki resimde 9-40'ın sonundaki "Allah güçlüdür, Hakimdir" cümlesinin hesapları görülmektedir. Bunların Sure ve Ayet numaraları toplamı 49 ettiğnden bunların SA kolonu toplamının 7'nin katı olması doğaldır. Fakat bunların 5-kolon toplamının 7'nin katı olması sıra dışıdır. Ayrıca bunların SAK toplamının 7'nin katı olması sıra dışıdır.


"ARŞ" KELİMESİ SAYIMLARI

Kur'ân'da Arş kelimesi 26 kere geçmektedir. Bunların biri Yusuf Peygamberin tahtı, dördü ise Seba Melikesinin tahtıdır. Geriye kalan 21 adedi ise Allah'ın Arşı için kullanılan kelimelerdir. Tüm 26 kelimenin 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 7'nin katı etmektedir.

21 Allahın Arşı kelimeleri içinde 6 adedi "El" takılı kelimelerdir. Bunların 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 19'un katı etmektedir.


Altı "El" takılı içinde 3 adedi "El-Arşı El-AZıymi" kelimeleridir. Bunların 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 7'nin katı etmektedir.Yukarıda görülen Allahın büyük Arşı manasındaki 3 "El-Arşi El-AZiymi" kelimelerine Seba Melikesinin "Arşun Aziymun" kelimelerini ilave edince herhangibir sayım görülmemektedir.


"El" takılı 6 kelimeden "El-Arşi El-Meciydu" kelimelerinin 5-kolondaki bütün sayıların toplamı 11'in katı etmektedir.


Böylelikle Allah'ın Arş'ı ile ilgili "El" takılı 6 kelime içinde 5-kolon toplamı bazında hem 7'nin hem 19'un hem de 11'in katı eden kelimeleri görmüş olduk. Haydi hep beraber diyelim Allahü Ekber!

Bunların böyle rastgele olabilme ihtimali varmıdır. Birisi bana bunu izah edebilirmi!


DOKUZ MU'CİZE'DE GÖRÜLEN ŞAHANE SAYIMLAR


Elmalılı 17:101 - Andolsun biz Musa'ya apaçık dokuz mucize verdik. (Ey Peygamber!) İsrailoğullarına sor, Musa kendilerine geldiğinde Firavun ona: "Ey Musa! Ben senin büyülenmiş olduğunu sanıyorum" demişti.

Elmalılı 27:12 - "Elini koynuna sok; kusursuz bembeyaz çıkacaktır. Dokuz mucize ile Firavun ve kavmine (git), çünkü onlar yoldan çıkmış bir kavim olmuşlardır."


İNSANLAR ALLAH'IN KADRİNİ BİLEMEDİLER

Aşağıda resmini gördüğünüz hesaplar "Kaderu" kelimesine aittir. Bunlar bütün Kur'ân'da yalnız 3 kere geçmektedir. lütfen bunların manasına dikkat ediniz. Allah insanlara kendinin kadir-kıymetini anlayıp bilemediklerini söylemektedir. Umarım bu mana okuyanları kalbinden vurur. 5-kolon toplamı 7'nin katı ediyor. SAK toplamı ise hem 7'nin hem de 11'in katı ediyor.

Elmalılı 6:91 - Onlar: "Allah insanlara hiçbir şey göndermemiştir" demekle, Allah'ı gereği gibi tanıyamadılar. De ki: Musa'nın insanlara aydınlık ve hidâyet olmak üzere getirdiği, sizin parça parça kâğıtlara çevirdiğiniz, bir kısmını belli ettiğiniz, birçoğunu gizlediğiniz; sizinle babalarınızın, sayesinde bilmediğiniz birçok şeyleri öğrendiğiniz Kitab'ı kim gönderdi? (Onlara karşı sen) "Allah" de. Sonra onları bırak, boş laflara dalarak oyalansınlar.
Elmalılı 22:74 - Allah'ın büyüklüğünü gereği gibi değerlendirip bilemediler. Şüphesiz ki Allah çok kuvvetlidir, her şeye üstündür.
Elmalılı 39:67 - Allah'ı hakkıyla takdir edemediler. Halbuki bütün yer kıyamet günü O'nun avucundadır. Gökler de kudretiyle dürülmüştür. O, onların ortak koştuklarından münezzeh ve çok yüksektir.

Okuyucuların dikkatini yukarıda görülen "Kaderu" kelimesinin içinde bulunduğu "K-d-r" köküne çekmek istiyorum. Herkese bu kök altındaki kelimeleri incelemelerini öneriyorum. Bu kök içinde herkesin bildiği takdir etmek, kader gibi kelimeler vardır. Bunları anlamanın gerektiğini düşünüyorum.

"K-d-r" kökü altında 132 kelime bulunmaktadır ve bunların 5-kolondaki toplamları 19'un katı etmektedir. Ayrıca bunların SA ve SAK toplamları ayrı ayrı 11'in katı etmektedir. Maşa-Allah! Bunları aşağıdaki 57 numaralı "Kâdir" kelimesi altında inceleyebilirsiniz.


EN SON ARAŞTIRMALARDA TESPİT EDİLEN ÇOK SIRA DIŞI SAYIMLAR


ALLAH KELİMESİ SAYIMLARI

ALLAH KELİMESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


EL-KUR'ÂN KELİMESİ SAYIMLARI

EL-KUR'ÂN KELİMESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


BÜTÜN KUR'ÂN'DA 6 KERE GEÇEN
ALLÂHÜ LÂ İLÂHE İLLÂ HÜVE!
ALLAH, O'NDAN BAŞKA İLÂH YOK! KELİMELERİ

ALLÂHÜ LÂ İLÂHE İLLÂ HÜVE!'sayımlarını görmek için buraya tıklayınız


BÜTÜN KUR'ÂN'DA 6 KERE GEÇEN
...MEA-LLÂHİ İLÂHEN ÂHARA KELİMELERİ

...MEA-LLÂHİ İLÂHEN ÂHARA'sayımlarını görmek için buraya tıklayınız


BÜTÜN KUR'ÂN'DA 6 KERE GEÇEN BİSMİ KELİMESİNİN SAYIMLARI

BİSMİ KELİMESİNİN SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


CüzNo-SureNo-ve AyetNo AYNI OLANLARIN SAYIMI

CüzNo-SureNo-ve AyetNo AYNI OLANLARIN SAYIMI'nı görmek için buraya tıklayınız


SURELERE İSMİNİ VEREN KELİMELERİN SAYIMLARI

SURELERE İSMİNİ VEREN KELİMELERİN SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


40 "SAYMAK" KELİMESİ SAYIMLARI

40 "SAYMAK" KELİMELERİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


ASHAB-I KEHF KISSASINDAKİ 309 YIL SAYIMLARI

ASHAB-I KEHF KISSASINDAKİ 309 YIL SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


NUH TUFANI İLE İLGİLİ SAYIMLAR

NUH TUFANI İLE İLGİLİ SAYIMLAR'ı görmek için buraya tıklayınız


19X19 "YAA" KELİMESİ SAYIMLARI

19X19 "YAA" KELİMESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


114 SURENİN 19'AR SURELİK BÖLÜMLER HALİNDE SAYIMLARI

19'AR SURELİK SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


TEK KELİMELİK AYET SAYIMLARI

TEK KELİMELİK AYET SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


EŞİT AYET SAYILI OLAN SURELERİN SAYIMLARI

EŞİT AYET SAYILI OLAN SURELERİN SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


EŞİT KELİME SAYILI OLAN SURELERİN SAYIMLARI

EŞİT AYET SAYILI OLAN SURELERİN SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


KUR'AN'DA Elf-Bin sayısı

KUR'AN'DA Elf-Bin sayısı'nı görmek için buraya tıklayınız


"ARŞ" KELİMESİ SAYIMLARI

"ARŞ" KELİMESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


"NEML-KARINCA" KELİMESİ SAYIMLARI

"NEML-KARINCA" KELİMESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


"T-y-b" KÖKÜ ve TAYYİB KELİMESİ SAYIMLARI

"T-y-b" KÖKÜ ve TAYYİB KELİMESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


CEBEL KELİMESİNİN SAYIMLARINDA GÖRÜLEN SIRA DIŞI SAK=7X

"CEBEL KELİMESİNİN SAYIMLARINı" görmek için buraya tıklayınız


FURKAN KELİMESİNİN SAYIMLARI

"FURKAN KELİMESİNİN SAYIMLARINı" görmek için buraya tıklayınız


KADÂ KELİMESİNİN SAYIMLARI

"KADÂ KELİMESİNİN SAYIMLARINı" görmek için buraya tıklayınız


KEMESELİ KELİMESİNİN SAYIMLARI

"KEMESELİ KELİMESİNİN SAYIMLARINı" görmek için buraya tıklayınız


"NUR" KELİMESİ SAYIMLARI

"NUR" KELİMESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


ŞİFA AYETLERİ

"ŞİFA AYETLERİ'ni görmek için buraya tıklayınız


BEKKETE-MEKKETE KELİMELERİ

"BEKKETE-MEKKETE KELİMELERİ'ni görmek için buraya tıklayınız


Rahman kelimesi araştırmaları

RAHMAN KELİMESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


İSRA SURESİ SAYIMLARI

İSRA SURESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


MERYEM SURESİ SAYIMLARI

MERYEM SURESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


NEML SURESİ SAYIMLARI

NEML SURESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


RAHMAN SURESİ SAYIMLARI

RAHMAN SURESİ SAYIMLARI'nı görmek için buraya tıklayınız


KUR'AN'DA GEÇEN SAYILAR ARAŞTIRMASI

"KUR'AN'DA GEÇEN SAYILAR ARAŞTIRMASI'nı görmek için buraya tıklayınız


KUR'ÂN'DA GEÇEN HAYVAN İSİMLERİ

KUR'ÂN'DA GEÇEN HAYVAN İSİMLERİ'ni görmek için buraya tıklayınız


KUR'ÂN'DA GEÇEN YİYECEK VE İÇECEK İSİMLERİ

KUR'ÂN'DA GEÇEN YİYECEK VE İÇECEK İSİMLERİ'ni görmek için buraya tıklayınız


KUR'ÂN'DA GEÇEN AĞAÇ VE MADEN İSİMLERİ

KUR'ÂN'DA GEÇEN AĞAÇ VE MADEN İSİMLERİ'ni görmek için buraya tıklayınız


KUR'ÂN'DA GEÇEN YER VE MEKAN İSİMLERİ

KUR'ÂN'DA GEÇEN YER VE MEKAN İSİMLERİ'ni görmek için buraya tıklayınız


MUBİYN KELİMESİ BİLEŞİKLERİ

Mubiyn kelimesinin önüne gelen diğer kelimelerle meydana gelen kelimeleri görmek için buraya tıklayınız


Posta: