HOME PREVIOUS NEXT
Okut

KUR'AN: Isrâ Suresi ; Sure 17, Ayet 57

İKİ PENCEREDEKİ DEGİŞİK MEALLERİ KARŞILAŞTIR

Ahmed Raza Khan: Mohammed Aqib Qadri Tercümesi: M.Bahattin Geçkil
Bu kafirlerin taptıkları kendilerini Allaha adamış kullar, öyle ki bu kulların kendileri, aceba hangisi Rablerine daha yakın (olacak) diye, Allaha yaklaşmak vasıtasını Rablerinden isterler. Bunlar Rabbinin rahmetini ümit edip, O'nun azabıdan korkarlar. Hakikaten Rabbinin azabı korkulacak bir şeydir.

Ahmed Raza Khan: Mohammed Aqib Qadri:
The devoted bondmen whom these disbelievers worship, themselves seek the means of proximity from their Lord, that who among them is the closest (to his Lord), and hope for His mercy and fear His punishment; indeed the punishment of your Lord is to be feared.