Hacı Mehmet Bahattin Geçkil

Elektrik Mühendisi

www.multimediaquran.com

www.geckil.com

www.qurantransliteration.org

sitelerinin sahibi

Her Hakkı Mahfuzdur. 9 Aralik 2009

Bu dosyanin içeriğini internette başka sitelerde basarsanız bu içeriğin Hacı Mehmet Bahattin Geçkil tarafından hazırlandığını yazmak mecburiyetindesiniz. Bu mecburiyeti yukarıdaki başlığı yayınlayacağınız dosyanın başına ilave ederek yerine getirebilirsiniz. Yoksa yayın haklarıma tecavuz etmiş olursunuz.

 

 

 

Sevgili okuyucular,

                                               

Hepinizin bildiği gibi geçmiş yıllarda Kur’an’ın matematiksel sırları hakkında pek çok yazılanlar oldu.  Bu işler hep Mısırlı Reşad Halife  ile başladı.  Reşad Halife 1982 yılında basılan ilk kitabında (QURAN: Visual Presentetion Of The Miracle ISBN 0-934894-30-2 Library of Congress Card No. 82-083551) Kur'an'daki 19 ile ilgili buluşlarını açıkladı. Bu arada Allah Lafzı Celali'nin Kur’an’da 2698 kerre geçtiğini yazdı. Bu rakam 19 sayısının 142 kerre çarpılması ile elde ediliyordu.  Bu kitabında Allah Lafzı Celalinin geçtiği ayetlerin numaralarını tek tek sıraladı. Aradan birkaç sene geçince bazı kişiler 9cu surenin (Tevbe Suresi) 15ci ayetinin atlanmış olduğunu tesbit ettiler.  Reşad Halife Allah Lafzı Celalinin 19 sayısının katsayısı olmadığını görünce bir hayli uğraştı ve bu mevzuda 1989 senesinde basılan ikinci kitabını yazdı (QURAN: THE FINAL SCRIPTURE ISBN 0-934894-57-1). Bu ikinci kitabında Kur’an’daki Allah Lafzı Celalini 19 sayısına uydurabilmek için Kur’an’daki 9cu surenin (Tevbe Suresi) son iki ayetinin yani 9/128 ve 9/129 ci ayetlerinin putperestler tarafından Kur’an’a eklendiğini savundu ve bu iki ayeti çıkardı. Böylelikle 9/129 ayetinde geçen bir Allah Lafzı Celalini saymadı ve Allah Lafzı Celali sayısı 19 sayısının katsayısı oldu.  Reşad Halife bu davranışı ile çok tehlikeli bir hareket başlattı. Kendisi öldü gitti fakat onu takib  edenler bügün İslamdan çok uzak şeyler yazmaya devam ediyorlar. 

 

Benim İnternette Kuran ile ilgili multimediaquran.com diye bir sitem var.  Burada Arapça ayetlerin altına latin harfleri ile ayetleri yazdım. Elimdeki bu dosyadan Allah Lafzı Celali olan ayetleri sırayla bir dosyaya yazdım.  Netice 2699 Lafzı Celal oldu.  Allaha bu işin doğrusunu bulabilmem için çok yalvardım. Allahu ta'ala biraz geçmeden aklıma elimdeki Kur’an’ların hepsine bakmak fikrini getirdi. Elimde 7 tane Kur’an vardı. Bunlardan 6 tanesinde Besmele Fatihanın birinci ayeti olarak gösteriliyordu. Yedinci Kur’an’da ise Besmele Fatiha suresinin başına alınmıştı ve birinci ayet “elhamdü lillahi” diye başlıyordu. Böyle olunca Besmeledeki bir Allah Lafzı Celali sayılmıyordu ve Allah Lafzı Celali 2698e ulaşıyordu.  Bunun üzerine bu  mevzuda bilgili şahıslara danışmaya başladım.  Ögrendiğime göre Reşad Halife Mısırın belli bir bölgesinden geliyordu.  Bu bölgede yaşıyanlar Şâfii mezhebini takib ediyorlardi. Şâfii mezhebine göre de Besmele Fatihanın birinci ayeti oluyordu. Mısırda basılan Kur’an’lar da hep Şâfii mezhebine göre basılmış Kur’an’lardı ve dolayısiyle Fatiha suresinde Allah lafzı celali iki kerre geçiyordu. Reşad Halife de böyle bir Kur’an kullanmiştı ki Fatiha suresi altında iki lafzı celal sayıyordu ve bütün Kur’an’da 2699 kerre geçmiş oluyordu.  Hanefi mezhebindeki kuvvetli ve geçerli olan hüküm Besmelenin Fatiha Suresinin birinci ayeti olmadığı hükmüydü. Elimdeki 7ci Kur’an Hanafi mezhebindeki hükme göre hazırlanmiştı.  Daha sonra yaptığım araştırmalar bu hükmü kuvvetlendirdi.

Diğer bir nokta da mesela bir kişi İstanbulda imamın Kur'an okuyuşunu sesli olarak yaptığı bir zamanda camiye giderse, mesela sabah, akşam, yatsı, veya Cuma namazı zamanında imamın Fatiha'ya "Elhamdu lillahi rabbil alemiyn" diye okumaya başladığını duyar. Bu da Fatihanın bu ayeten başladığının en iyi göstergesidir.

 

Doc. Dr. Mahmut Çanga tarafından hazırlanan "Kur'an-ı Kerim Lugatı" adlı kitabı da Fatiha Suresi altında bir lafzı Celal gösteriyordu.

 

Pakistanda 1906 senesinde LAHORE THE BOOK HOUSE adlı kitabevi tarafından basılan “Miftah-ul-Quran” (Kur’an Anahtarı) adlı fihrist kitabını yazan Ahmed Şah da Fatiha Suresinde bir Lafzı Celal gösteriyordu.  Ben de bunları takib ederek Fatihada bir Lafzı Celal saydım ve Kur’an’da hiçbir ayeti atlamıyarak 2698 Allah Lafzı Celalini belirledim.

 

Bugün Internette Kur’an’ın matematiksel sırları hakkında pek çok site var.  Bunlar aynı bilgileri doğru olup olmadığını araşrmadan birbirlerinden kopyalıyorlar.  Tabii ki bunları araştırmak ve doğruluğunu tahkik etmek zaman alan bir iş. Zamanımızın insanlarının bunlara ayıracak zamanı yok. Dolayısiyle birçok yanlış şey de ortalıkta dolaşıyor.

 

Kur’an’da pek çok şey 19 sayısının katsayısı ile uyumlu. Mesela 114 tane sure var ki bu 19x6 ya eşit. Yine 114 tane Besmele var, yani 19x6.  Aşağıda ispat ettiğim gibi Allah Lafzı Celali 19x142.

 

Kaf suresi Kaf harfi ile başlıyor ve bu surede 57 tane Kaf harfi var ki bu da 19x3.

 

Kur'an'da Nehar = gün kelimesi de 57 defa geçiyor ki bu da 19x3.

 

Kur'an'da eyne = nerede kelimesi de 19 defa geçiyor.

 

Bunlar benim araştırıp doğruluğunu ispat ettiklerim. Ben elimden geldiğince ve zaman bulunca 19 ile ilgili bilgilerin doğruluğunu ispat etmek için böyle yayınlar yapmak niyetindeyim. Allah dost ve yardımcımız olsun.

 

Hacı Mehmet Bahattin Geçkil

Elektrik Mühendisi

www.multimediaquran.com

www.geckil.com

www.qurantransliteration.org

sitelerinin sahibi.

9 Aralik 2009

 

 


RESİMLER:

Hijri 1386'da Bagdad'da basılan bir Kur'an'ın Fatiha sayfası


Hijri 1386'da Bagdad'da basılan Kur'an'ın arka sayfası
Almanyada İTTİHAD tarafından basılan Kur'an'ın Fatiha Sayfası

Almanyada İTTİHAD tarafından basılan Kur'an'ın Telif hakları Sayfası


250 senelik restore edilmiş bir Kur'an'ın Fatiha SayfasıANAHTAR

Türkçe küçük ve büyük harfler ayrı ayrı Arapça harflari gösterirler.

z = zel

h = dal'den önce gelen hırıltılı "h" harfi

s = peltek  s

K = Kaf

k= kef

'A = üstünlü Ayn

Å = cezmli Ayn

'I = esreli Ayn

'U = ötreli Ayn

H = cimden sonra gelen Ha harfi

h = yumuşak h harfi

S = Sad

s = sin

D = dat

d = dal

T = Tı

t = te

Z = Zı

z = ze

 

 

 

 

 1:2 (1-li allâhi);

 2:7 (2-hateme allâhü);

 2:8 (3-bi allâhi);

 2:9 (4-yuhâdiÛne allâhe);

 2:10 (5-zâdehümü allâhü);

 2:15 (6-allâhü);

 2:17 (7-dehebe allâhü);

 2:19 (8-ve allâhü);

 2:20(2) (9-şâe allâhü; 10-inne allâhe);

 2:22 (11-li allâhi);

 2:23 (12-dûni allâhi);

 2:26(2) (13-inne allâhe; 14-erâde allâhü);

 2:27(2) (15-Ahde allâhi; 16-emera allâhü);

 2:28 (17-bi allâhi);

 2:55 (18-nerâ allâhe);

 2:60 (19-riz allâhi);

 2:61(2) (20-mine allâhi; 21-âyâti allâhi);

 2:62 (22-bi allâhi);

 2:64 (23-faDlü allâhi);

 2:67(2) (24-inne allâhe; 25-bi allâhi);

 2:70 (26-inşâ allâhü);

 2:72 (27-ve allâhü);

 2:73 (28-yüHyi allâhül);

 2:74(2) (29-haşyeti allâhi; 30-vemâ allâhü);

 2:75 (31-kelâme allâhi);

 2:76 (32-feteHa allâhü);

 2:77 (33-enne allâhe);

 2:79 (34-Indi allâhi);

 2:80(3) (35-Inde allâhi; 36-yuhlife allâhü; 37-Alâ allâhi);

 2:83 (38-illâ allâhe);

 2:85 (39-vemâ allâhü);

 2:88 (40-leAnehümü allâhü);

 2:89(2) (41-Indi allâhi; 42-laÅnetü allâhi);

 2:90(2) (43-enzele allâhü; 44-yünezzile allâhü);

 2:91(2) (45-enzele allâhü; 46-enbiyâe allâhi);

 2:94 (47-Inde allâhi);

 2:95 (48-ve allâhü);

 2:96 (49-ve allâhü);

 2:97 (50-idni allâhi);

 2:98(2) (51-li allâhi; 52-inne allâhe);

 2:101(2) (53-Indi allâhi; 54-kitâbe allâhi);

 2:102 (55-idni allâhi);

 2:103 (56-Indi allâhi);

 2:105(2) (57-ve allâhü; 58-ve allâhü);

 2:106 (59-enne allâhe);

 2:107(2) (60-enne allâhe; 61-dûni allâhi);

 2:109(2) (62-ye’tiye allâhü; 63-inne allâhe);

 2:110(2) (64-Inde allâhi; 65-inne allâhe);

 2:112 (66-li allâhi);

 2:113 (67-fe allâhü);

 2:114 (68-mesâcide allâhi);

 2:115(3) (69-li allâhil; 70-vechü allâhi; 71-inne allâhe);

 2:116 (72-ittehade allâhü);

 2:118 (73-yükellimüne allâhü);

 2:120(2) (74-hüdâ allâhi; 75-mine allâhi);

 2:126 (76-bi allâhi);

 2:132 (77-inne allâhe aSTafâ);

 2:136 (78-bi allâhi);

 2:137 (79-seyekfiykehümü allâhü);

 2:138(2) (80-Sibgate allâhi; 81-mine allâhi);

 2:139 (82-fi allâhi);

 2:140(3) (83-emi allâhü; 84-mine allâhi; 85-vemâ allâhü);

 2:142 (86-li allâhil);

 2:143(3) (87-hedâ allâhü; 88-kâne allâhü; 89-inne allâhe);

 2:144 (90-vemâ allâhü);

 2:148(2) (91-bikümü allâhü; 92-inne allâhe);

 2:149 (93-vemâ allâhü);

 2:153 (94-inne allâhe);

 2:154 (95-sebiyli allâhi);

 2:156 (96-li allâhi);

 2:158(2) (97-şeÂiri allâhi; 98-inne allâhe);

 2:159 (99-yelAnühümü allâhü);

 2:161 (100-laÅnetü allâhi);

 2:164 (101-enzele allâhü);

 2:165(5) (102-dûni allâhi; 103-Hubbi allâhi; 104-li allâhi;

 105-li allâhi; 106-enne allâhe);

 2:167 (107-yüriyhimü allâhü);

 2:169 (108-Alâ allâhi);

 2:170 (109-enzele allâhü);

 2:172 (110-li allâhi);

 2:173(2) (111-gayri allâhi; 112-inne allâhe);

 2:174(2) (113-enzele allâhü; 114-yükellimühümü allâhü);

 2:176 (115-enne allâhe);

 2:177 (116-bi allâhi);

 2:181 (117-inne allâhe);

 2:182 (118-inne allâhe);

 2:185(2) (119-yüriydü allâhü ;120-tükebbiru allâhe);

 2:187(4) (121-Alime allâhü; 122-ketebe allâhü; 123-Hudûdü allâhi;

 124-yübeyyinü allâhü);

 2:189 (125-ve itteKû allâhe);

 2:190(2) (126-sebiyli allâhi ellediyne; 127-inne allâhe);

 2:192 (128-inne allâhe);

 2:193 (129-li allâhi);

 2:194(2) (130-ve itteKû allâhe; 131-enne allâhe);

 2:195(2) (132-sebiyli allâhi; 133-inne allâhe);

 2:196(3) (134-li allâhi; 135- ve itteKû allâhe; 136-enne allâhe);

 2:197 (137-yaÅlemhü allâhü);

 2:198 (138-fedküru allâhe);

 2:199(2) (139-vestagfiru allâhe; 140-inne allâhe);

 2:200 (141-fedküru allâhe);

 2:202 (142-ve allâhü);

 2:203(2) (143-vedküru allâhe; 144-ve itteKû allâhe);

 2:204 (145-yüşhidü allâhe);

 2:205 (146-ve allâhü);

 2:206 (147-lehü itte allâhe);

 2:207(2) (148-merDâti allâhi; 149-ve allâhü);

 2:209 (150-enne allâhe);

 2:210(2) (151-ye’tiyehümü allâhü; 152-ilâ allâhi);

 2:211(2) (153-niÅmete allâhi; 154-inne allâhe);

 2:212 (155-ve allâhü);

 2:213(3) (156- beAse allâhün; 157-hedâ allâhü ellediyne;

 158-ve allâhü);

 2:214(2) (159-naSru allâhi; 160-naSra allâhi);

 2:215 (161-inne allâhe);

 2:216 (162-ve allâhü);

 2:217(2) (163-sebiyli allâhi; 164-Inde allâhi);

 2:218(3) (165-sebiyli allâhi; 166-raHmete allâhi; 167-ve allâhü);

 2:219 (168-yübeyyinü allâhü);

 2:220(3) (169-ve allâhü; 170-şâe allâhü; 171-inne allâhe);

 2:221 (172-ve allâhü);

 2:222(2) (173-emerakümü allâhü; 174-inne allâhe);

 2:223 (175-ve itteKû allâhe);

 2:224(2) (176-tecAlü allâhe; 177-ve allâhü);

 2:225(2) (178-yüâhidükümü allâhü; 179-ve allâhû);

 2:226 (180-inne allâhe);

 2:227 (181-inne allâhe);

 2:228(3) (182-haleKa allâhü; 183-bi allâhi; 184-ve allâhü);

 2:229(4) (185-Hudûde allâhi; 186-Hudûde allâhi;

 187-Hudûdü allâhi; 188-Hudûde allâhi);

 2:230(2) (189-Hudûde allâhi; 190-Hudûdü allâhi);

 2:231(4) (191-âyâti allâhi; 192-niÅmete allâhi;

 193-ve itteKû allâhe; 194-enne allâhe);

 2:232(2) (195-bi allâhi; 196-ve allâhü);

 2:233(2) (197-ve itteKû allâhe; 198-enne allâhe);

 2:234 (199-ve allâhü);

 2:235(3) (200-Alime allâhü; 201-enne allâhe; 202-enne allâhe);

 2:237 (203-inne allâhe);

 2:238 (204-li allâhi);

 2:239 (205-fedküru allâhe);

 2:240 (206-ve allâhü);

 2:242 (207-yübeyyinü allâhü);

 2:243(2) (208-lehümü allâhü; 209-inne allâhe);

 2:244(2) (210-sebiyli allâhi; 211-enne allâhe);

 2:245(2) (212-yuKriDu allâhe; 213-ve allâhü);

 2:246(3) (214-sebiyli allâhi; 215-sebiyli allâhi; 216-ve allâhü);

 2:247(4) (217-inne allâhe; 218-inne allâhe aSTafâhü; 219-ve allâhü;

 220-ve allâhü);

 2:249(4) (221-inne allâhe; 222-mülâKu allâhi; 223-idni allâhi;

 224-ve allâhü);

 2:251(4) (225-idni allâhi; 226-âtâhü allâhül; 227-defU allâhin;

 228-velâkinne allâhe);

 2:252 (229-âyâtü allâhi);

 2:253(4) (230-kelleme allâhü; 231-şâe allâhü; 232-şâe allâhü;

 233-velâkinne allâhe);

 2:255 (234-allâhü);

 2:256(2) (235-bi allâhi; 236-ve allâhü);

 2:257 (237-allâhü);

 2:258(3) (238-âtâhü allâhül; 239-inne allâhe; 240-ve allâhü);

 2:259(3) (241-hâdihi allâhü; 242-emâtehü allâhü;

 243-enne allâhe);

 2:260 (244-enne allâhe);

 2:261(3) (245-sebiyli allâhi; 246-ve allâhü; 247-ve allâhü);

 2:262 (248-sebiyli allâhi);

 2:263 (249-ve allâhü);

 2:264(2) (250-bi allâhi; 251-ve allâhü);

 2:265(2) (252-merDâti allâhi; 253-ve allâhü);

 2:266 (254-yübeyyinü allâhü);

 2:267 (255-enne allâhe);

 2:268(2) (256-ve allâhü; 257-ve allâhü);

 2:270 (258-inne allâhe);

 2:271 (259-ve allâhü);

 2:272(2) (260-velâkinne allâhe; 261-vechi allâhi);

 2:273(2) (262-sebiyli allâhi; 263-inne allâhe);

 2:275(2) (264-eHalle allâhül; 265-ilâ allâhi);

 2:276(2) (266-yemHaKu allâhür; 267-ve allâhü);

 2:278 (268-âmenü itteKû allâhe);

 2:279 (269-mine allâhi);

 2:281 (270-ilâ allâhi);

 2:282(6) (271-Allemehü allâhü; 272-yette allâhe; 273-Inde allâhi;

 274-ve itteKû allâhe; 275-yüAllimükümü allâhü; 276-ve allâhü);

 2:283(2) (277-yette allâhe; 278-ve allâhü);

 2:284(3) (279-li allâhi; 280-bihi allâhü; 281-ve allâhü);

 2:285 (282-bi allâhi);

 2:286 (283-yükellifü allâhü);

 3:2 (284-allâhü);

 3:4(2) (285-âyâti allâhi; 286-ve allâhü);

 3:5 (287-inne allâhe);

 3:7 (288-illâ allâhü);

 3:9 (289-inne allâhe);

 3:10 (290-mine allâhi);

 3:11(2) (291-ehadehümü allâhü; 292-ve allâhü);

 3:13(2) (293-sebiyli allâhi; 294-ve allâhü);

 3:14 (295-ve allâhü);

 3:15(2) (296-mine allâhi; 297-ve allâhü);

 3:18 (298-şehide allâhü);

 3:19(3) (299-Inde allâhil; 300-âyâti allâhi; 301-inne allâhe);

 3:20(2) (302-li allâhi; 303-ve allâhü);

 3:21 (304-âyâti allâhi);

 3:23 (305-kitâbi allâhi);

 3:28(3) (306-mine allâhi; 307-yüHaddirukümü allâhü;

 308-ilâ allâhil);

 3:29(2) (309-yaÅlemhü allâhü; 310-ve allâhü);

 3:30(2) (311-yüHaddirukümü allâhü; 312-ve allâhü);

 3:31(3) (313-tuHıbbûne allâhe; 314-yüHbibkümü allâhü;

 315-ve allâhü);

 3:32(2) (316-eTiyÛ allâhe; 317-inne allâhe);

 3:33 (318-inne allâhe aSTafâ);

 3:34 (319-ve allâhü);

 3:36 (320-ve allâhü);

 3:37(2) (321-Indi allâhi; 322-inne allâhe);

 3:39(2) (323-enne allâhe; 324-mine allâhi);

 3:40 (325-kedâlike allâhü);

 3:42 (326-inne allâhe aSTafâki);

 3:45 (327-inne allâhe);

 3:47 (328-kedâliki allâhü);

 3:49(2) (329-idni allâhi; 330-idni allâhi);

 3:50 (331-fe itteKû allâhe);

 3:51 (332-inne allâhe);

 3:52(3) (333-ilâ allâhi; 334-enSâru allâhi; 335-bi allâhi);

 3:54(2) (336-mekera allâhü; 337-ve allâhü);

 3:55 (338-Kâle allâhü);

 3:57 (339-ve allâhü);

 3:59 (340-Inde allâhi);

 3:61 (341-laÅnete allâhi);

 3:62(2) (342-illâ allâhü; 343-inne allâhe);

 3:63 (344-inne allâhe);

 3:64(2) (345-illâ allâhe; 346-dûni allâhi);

 3:66 (347-ve allâhü);

 3:68 (348-ve allâhü);

 3:70 (349-âyâti allâhi);

 3:73(3) (350-hüdâ allâhi; 351-yedi allâhi; 352-ve allâhü);

 3:74 (353-ve allâhü);

 3:75 (354-Alâ allâhil);

 3:76 (355-inne allâhe);

 3:77(2) (356-Ahdi allâhi; 357-yükellimühümü allâhü);

 3:78(3) (358-Indi allâhi; 359-Indi allâhi; 360-Alâ allâhil);

 3:79(2) (361-yü’tiyehü allâhül; 362-dûni allâhi);

 3:81 (363-ehade allâhü);

 3:83 (364-diyni allâhi);

 3:84 (365-bi allâhi);

 3:86(2) (366-yehdiye allâhü; 367-ve allâhü);

 3:87 (368-laÅnete allâhi);

 3:89 (369-inne allâhe);

 3:92 (370-inne allâhe);

 3:94 (371-Alâ allâhil);

 3:95 (372-SadeKa allâhü);

 3:97(2) (373-li allâhi; 374-inne allâhe);

 3:98(2) (375-âyâti allâhi; 376-ve allâhü);

 3:99(2) (377-sebiyli allâhi; 378-vemâ allâhü);

 3:101(2) (379-âyâtu allâhi; 380-bi allâhi);

 3:102 (381-âmenü itteKû allâhe);

 3:103(3) (382-Habli allâhi; 383-niÅmete allâhi;

 384- yübeyyinü allâhü);

 3:107 (385-raHmeti allâhi);

 3:108(2) (386-âyâtu allâhi; 387-vemâ allâhü);

 3:109(2) (388-li allâhi; 389-ilâ allâhi);

 3:110 (390-bi allâhi);

 3:112(3) (391-mine allâhi; 392-mine allâhi; 393-âyâti allâhi);

 3:113 (394-âyâti allâhi);

 3:114 (395-bi allâhi);

 3:115 (396-ve allâhü);

 3:116 (397-mine allâhi);

 3:117 (398-Zalemehümü allâhü);

 3:119 (399-inne allâhe);

 3:120 (400-inne allâhe);

 3:121 (401-ve allâhü);

 3:122(2) (402-ve allâhü; 403-Alâ allâhi);

 3:123(2) (404-naSarakümü allâhü; 405-fe itteKû allâhe);

 3:126(2) (406-ceAlehü allâhü; 407-Indi allâhil);

 3:129(2) (408-li allâhi; 409-ve allâhü);

 3:130 (410-ve itteKû allâhe);

 3:132 (411-eTiyÛ allâhe);

 3:134 (412-ve allâhü);

 3:135(2) (413-dekeru allâhe; 414-illâ allâhü);

 3:140(2) (415-yaÅleme allâhü ellediyne; 416-ve allâhü);

 3:141 (417-yümeHHıSa allâhü ellediyne);

 3:142 (418-yaÅlemi allâhü ellediyne);

 3:144(2) (419-yeDurra allâhe; 420-yeczi allâhüş);

 3:145 (421-idni allâhi);

 3:146(2) (422-sebiyli allâhi; 423-ve allâhü);

 3:148(2) (424-âtâhümü allâhü; 425-ve allâhü);

 3:150 (426-beli allâhü);

 3:151 (427-bi allâhi);

 3:152(2) (428-SadeKakümü allâhü; 429-ve allâhü);

 3:153 (430-ve allâhü);

 3:154(4) (431-bi allâhi; 432-li allâhi; 433-yebteliye allâhü;

 434-ve allâhü);

 3:155(2) (435-Afâ allâhü; 436-inne allâhe);

 3:156(3) (437-yecAle allâhü; 438-ve allâhü; 439-ve allâhü);

 3:157(2) (440-sebiyli allâhi; 441-mine allâhi);

 3:158 (442-ilâ allâhi);

 3:159(3) (443-mine allâhi; 444-Alâ allâhi; 445-inne allâhe);

 3:160(2) (446-yenSurkümü allâhü; 447-Alâ allâhi);

 3:162(2) (448-rıDvâne allâhi; 449-mine allâhi);

 3:163(2) (450-Inde allâhi; 451-ve allâhü);

 3:164 (452-menne allâhü);

 3:165 (453-inne allâhe);

 3:166 (454-idni allâhi);

 3:167(2) (455-sebiyli allâhi; 456-ve allâhü);

 3:169 (457-sebiyli allâhi);

 3:170 (458-âtâhümü allâhü);

 3:171(2) (459-mine allâhi; 460-enne allâhe);

 3:172 (461-li allâhi);

 3:173 (462-Hasbüne allâhü);

 3:174(3) (463-mine allâhi; 464-rıDvâne allâhi; 465-ve allâhü);

 3:176(2) (466-yeDurru allâhe; 467-yüriydü allâhü);

 3:177 (468-yeDurru allâhe);

 3:179(4) (469-kâne allâhü; 470-kâne allâhü; 471-velâkinne allâhe;

 472-bi allâhi);

 3:180(3) (473-âtâhümü allâhü; 474-li allâhi; 475-ve allâhü);

 3:181(2) (476-semiA allâhü; 477-inne allâhe);

 3:182 (478-enne allâhe);

 3:183 (479-inne allâhe);

 3:187 (480-ehade allâhü);

 3:189(2) (481-li allâhi; 482-ve allâhü);

 3:191 (483-yedkürûne allâhe);

 3:195(2) (484-Indi allâhi; 485-ve allâhü);

 3:198(2) (486-Indi allâhi; 487-Inde allâhi);

 3:199(4) (488-bi allâhi; 489-li allâhi; 490-âyâti allâhi;

 491-inne allâhe);

 3:200 (492-ve itteKû allâhe);

 4:1(2) (493-ve itteKû allâhe ellediy; 494-inne allâhe);

 4:5 (495-ceAle allâhü);

 4:6 (496-bi allâhi);

 4:9 (497-felyetteKu allâhe);

 4:11(3) (498-yûSiykümü allâhü; 499-mine allâhi; 500-inne allâhe);

 4:12(2) (501-mine allâhi; 502-ve allâhü);

 4:13(2) (503-Hudûdü allâhi; 504-yüTiI allâhe);

 4:14 (505-yaÅSi allâhe);

 4:15 (506-yecAle allâhü);

 4:16 (507-inne allâhe);

 4:17(3) (508-Alâ allâhi; 509-yetûbü allâhü; 510-kâne allâhü);

 4:19 (511-yecAle allâhü);

 4:23 (512-inne allâhe);

 4:24(2) (513-kitâbe allâhi; 514-inne allâhe);

 4:25(2) (515-ve allâhü; 516-ve allâhü);

 4:26(2) (517-yüriydü allâhü; 518-ve allâhü);

 4:27 (519-ve allâhü);

 4:28 (520-yüriydü allâhü);

 4:29 (521-inne allâhe);

 4:30 (522-Alâ allâhi);

 4:32(3) (523-faDDale allâhü; 524-ves’elü allâhe; 525-inne allâhe);

 4:33 (526-inne allâhe);

 4:34(3) (527-faDDale allâhü; 528-HafiZa allâhü; 529-inne allâhe);

 4:35(2) (530-yüveffi allâhü; 531-inne allâhe);

 4:36(2) (532-veÅbüdü allâhe; 533-inne allâhe);

 4:37 (534-âtâhümü allâhü);

 4:38 (535-bi allâhi);

 4:39(3) (536-bi allâhi; 537-razeKahümü allâhü; 538-kâne allâhü);

 4:40 (539-inne allâhe);

 4:42 (540-yektumûne allâhe);

 4:43 (541-inne allâhe);

 4:45(3) (542-ve allâhü; 543-bi allâhi; 544-bi allâhi);

 4:46 (545-leAnehümü allâhü);

 4:47 (546-emru allâhi);

 4:48(2) (547-inne allâhe; 548-bi allâhi);

 4:49 (549-beli allâhü);

 4:50 (550-Alâ allâhil);

 4:52(2) (551-leAnehümü allâhü; 552-yelAni allâhü);

 4:54 (553-âtâhümü allâhü);

 4:56 (554-inne allâhe);

 4:58(3) (555-inne allâhe; 556-inne allâhe; 557-inne allâhe);

 4:59(3) (558-eTiyU allâhe; 559-ilâ allâhi; 560-bi allâhi);

 4:61 (561-enzele allâhü);

 4:62 (562-bi allâhi);

 4:63 (563-yaÅlemü allâhü);

 4:64(3) (564-idni allâhi; 565-festagferu allâhe;

 566-vecedü allâhe);

 4:69(2) (567-yüTiI allâhe; 568-enAme allâhü);

 4:70(2) (569-mine allâhi; 570-bi allâhi);

 4:72 (571-enAme allâhü);

 4:73 (572-mine allâhi);

 4:74(2) (573-sebiyli allâhi ellediyne; 574-sebiyli allâhi);

 4:75 (575-sebiyli allâhi);

 4:76 (576-sebiyli allâhi);

 4:77 (577-haşyeti allâhi);

 4:78(2) (578-Indi allâhi; 579-Indi allâhi);

 4:79(2) (580-mine allâhi; 581-bi allâhi);

 4:80 (582-eTâA allâhe);

 4:81(3) (583-ve allâhü; 584-Alâ allâhi; 585-bi allâhi);

 4:82 (586-gayri allâhi);

 4:83 (587-faDlü allâhi);

 4:84(3) (588-sebiyli allâhi; 589-Asâ allâhü; 590-ve allâhü);

 4:85 (591-kâne allâhü);

 4:86 (592-inne allâhe);

 4:87(2) (593-allâhü; 594-mine allâhi);

 4:88(3) (595-ve allâhü; 596-eDalle allâhü; 597-yüDlili allâhü);

 4:89 (598-sebiyli allâhi);

 4:90(2) (599-şâe allâhü; 600-ceAle allâhü);

 4:92(2) (601-mine allâhi; 602-kâne allâhü);

 4:93 (603-gaDibe allâhü);

 4:94(4) (604-sebiyli allâhi; 605-Inde allâhi; 606-menne allâhü;

 607-inne allâhe);

 4:95(4) (608-sebiyli allâhi; 609-faDDale allâhül; 610-veAde allâhül;

 611-faDDale allâhül);

 4:96 (612-kâne allâhü);

 4:97 (613-arDu allâhi);

 4:99(2) (614-Asâ allâhü; 615-kâne allâhü);

 4:100(4) (616-sebiyli allâhi; 617-ilâ allâhi; 618-Alâ allâhi;

 619-kâne allâhü);

 4:102 (620-inne allâhe);

 4:103 (621-fedküru allâhe);

 4:104(2) (622-mine allâhi; 623-kâne allâhü);

 4:105 (624-erâke allâhü);

 4:106(2) (625-vestagfiri allâhe; 626-inne allâhe);

 4:107 (627-inne allâhe);

 4:108(2) (628-mine allâhi; 629-kâne allâhü);

 4:109 (630-yücâdilü allâhe);

 4:110(2) (631-yestagfiri allâhe; 632-yecidi allâhe);

 4:111 (633-kâne allâhü);

 4:113(3) (634-faDlü allâhi; 635-enzele allâhü; 636-faDlü allâhi);

 4:114 (637-merDâti allâhi);

 4:116(2) (638-inne allâhe; 639-bi allâhi);

 4:118 (640-leAneallâhü);

 4:119(2) (641-halKa allâhi; 642-dûni allâhi);

 4:122(2) (643-vaÅde allâhi; 644-mine allâhi);

 4:123 (645-dûni allâhi);

 4:125(2) (646-li allâhi; 647-vettehade allâhü);

 4:126(2) (648-li allâhi; 649-kâne allâhü);

 4:127(2) (650-Kuli allâhü; 651-inne allâhe);

 4:128 (652-inne allâhe);

 4:129 (653-inne allâhe);

 4:130(2) (654-yugni allâhü; 655-kâne allâhü);

 4:131(4) (656-li allâhi; 657-enitteKû allâhe; 658-li allâhi;

 659-kâne allâhü);

 4:132(2) (660-li allâhi; 661-bi allâhi);

 4:133 (662-kâne allâhü);

 4:134(2) (663-Inde allâhi; 664-kâne allâhü);

 4:135(3) (665-li allâhi; 666-fe allâhü; 667-inne allâhe);

 4:136(2) (668-bi allâhi; 669-bi allâhi);

 4:137 (670-yeküni allâhü);

 4:139 (671-li allâhi);

 4:140(2) (672-âyâti allâhi; 673-inne allâhe);

 4:141(3) (674-mine allâhi; 675-fe allâhü; 676-yecAle allâhü);

 4:142(2) (677-yuhâdiÛne allâhe; 678-yedkürûne allâhe);

 4:143 (679-yüDlili allâhü);

 4:144 (680-li allâhi);

 4:146(3) (681-bi allâhi; 682-li allâhi; 683-yü’ti allâhül);

 4:147(2) (684-yefAlü allâhü; 685-kâne allâhü);

 4:148(2) (686-yüHıbbü allâhül; 687-kâne allâhü);

 4:149 (688-inne allâhe);

 4:150(2) (689-bi allâhi; 690-beyne allâhi);

 4:152(2) (691-bi allâhi; 692-kâne allâhü);

 4:153 (693-erine allâhe);

 4:155(2) (694-âyâti allâhi; 695-TabeA allâhü);

 4:157 (696-rasûle allâhi);

 4:158(2) (697-rafeAhü allâhü; 698-kâne allâhü);

 4:160 (699-sebiyli allâhi);

 4:162 (700-bi allâhi);

 4:164 (701-kelleme allâhü);

 4:165(2) (702-Alâ allâhi; 703-kâne allâhü);

 4:166(2) (704-lâkini allâhü; 705-bi allâhi);

 4:167 (706-sebiyli allâhi);

 4:168 (707-yeküni allâhü);

 4:169 (708-Alâ allâhi);

 4:170(2) (709-li allâhi; 710-kâne allâhü);

 4:171(5) (711-Alâ allâhi; 712-rasûlü allâhi; 713-bi allâhi;

 714-innemâ allâhü; 715-bi allâhi);

 4:172 (716-li allâhi);

 4:173 (717-dûni allâhi);

 4:175 (718-bi allâhi);

 4:176(3) (719-Kuli allâhü; 720-yübeyyinü allâhü; 721-ve allâhü);

 5:1 (722-inne allâhe);

 5:2(3) (723-şeÂira allâhi; 724-ve itteKû allâhe;

 725-inne allâhe);

 5:3(2) (726-gayri allâhi; 727-inne allâhe);

 5:4(4) (728-Allemekümü allâhü; 729-vedkürusme allâhi;

 730-ve itteKû allâhe; 731-inne allâhe);

 5:6 (732-yüriydü allâhü);

 5:7(3) (733-niÅmete allâhi; 734-ve itteKû allâhe; 735-inne allâhe);

 5:8(3) (736-li allâhi; 737-ve itteKû allâhe; 738-inne allâhe);

 5:9 (739-veAde allâhü ellediyne);

 5:11(3) (740-niÅmete allâhi; 741-ve itteKû allâhe;

 742-Alâ allâhi);

 5:12(3) (743-ehade allâhü; 744-Kâle allâhü;

 745-aKraDtümü allâhe);

 5:13 (746-inne allâhe);

 5:14 (747-yünebbiühümü allâhü);

 5:15 (748-mine allâhi);

 5:16 (749-bihi allâhü);

 5:17(4) (750-inne allâhe; 751-mine allâhi; 752-li allâhi;

 753-ve allâhü);

 5:18(2) (754-ebnâü allâhi; 755-li allâhi);

 5:19 (756-ve allâhü);

 5:20 (757-niÅmete allâhi);

 5:21 (758-ketebe allâhü);

 5:23(2) (759-enAme allâhü; 760-Alâ allâhi);

 5:27 (761-yeteKabbelü allâhü);

 5:28 (762-ehâfü allâhe);

 5:31 (763-beAse allâhü);

 5:33 (764-yüHâribûne allâhe);

 5:34 (765-enne allâhe);

 5:35 (766-âmenü itteKû allâhe);

 5:38(2) (767-mine allâhi; 768-ve allâhü);

 5:39(2) (769-inne allâhe; 770-inne allâhe);

 5:40(2) (771-enne allâhe; 772-ve allâhü);

 5:41(3) (773-yüridi allâhü; 774-mine allâhi; 775-yüridi allâhü);

 5:42 (776-inne allâhe);

 5:43 (777-Hükmü allâhi);

 5:44(2) (778-kitâbi allâhi; 779-enzele allâhü);

 5:45 (780-enzele allâhü);

 5:47(2) (781-enzele allâhü; 782-enzele allâhü);

 5:48(3) (783-enzele allâhü; 784-şâe allâhü; 785-ilâ allâhi);

 5:49(3) (786-enzele allâhü; 787-enzele allâhü; 788-yüriydü allâhü);

 5:50 (789-mine allâhi);

 5:51 (790-inne allâhe);

 5:52 (791-Asâ allâhü);

 5:53 (792-bi allâhi);

 5:54(4) (793-ye’ti allâhü; 794-sebiyli allâhi; 795-faDlü allâhi;

 796-ve allâhü);

 5:55 (797-veliyyükümü allâhü);

 5:56(2) (798-yetevelle allâhe; 799-Hızbe allâhi);

 5:57 (800-ve itteKû allâhe);

 5:59 (801-bi allâhi);

 5:60(2) (802-Inde allâhi; 803-leAneallâhü);

 5:61 (804-ve allâhü);

 5:64(3) (805-yedü allâhi; 806-aTfeehâ allâhü; 807-ve allâhü);

 5:67(2) (808-ve allâhü; 809-inne allâhe);

 5:69 (810-bi allâhi);

 5:71(2) (811-tâbe allâhü; 812-ve allâhü);

 5:72(4) (813-inne allâhe; 814-isrâiyle aÅbüdü allâhe;

 815-bi allâhi; 816-Harrame allâhü);

 5:73 (817-inne allâhe);

 5:74(2) (818-ilâ allâhi; 819-ve allâhü);

 5:76(2) (820-dûni allâhi; 821-ve allâhü);

 5:80 (822-sehiTa allâhü);

 5:81 (823-bi allâhi);

 5:84 (824-bi allâhi);

 5:85 (825-esâbehümü allâhü);

 5:87(2) (826-eHalle allâhü; 827-inne allâhe);

 5:88(2) (828-razeKakümü allâhü; 829-ve itteKû allâhe ellediy);

 5:89(2) (830-yüâhidükümü allâhü; 831-yübeyyinü allâhü);

 5:91 (832-dikri allâhi);

 5:92 (833-eTiyU allâhe);

 5:93 (834-ve allâhü);

 5:94(2) (835-yeblüvennekümü allâhü; 836-yaÅleme allâhü);

 5:95(3) (837-Afâ allâhü; 838-yenteallâhü; 839-ve allâhü);

 5:96 (840-ve itteKû allâhe ellediy);

 5:97(3) (841-ceAle allâhül; 842-enne allâhe; 843-enne allâhe);

 5:98(2) (844-enne allâhe; 845-enne allâhe);

 5:99 (846-ve allâhü);

 5:100 (847-fe itteKû allâhe);

 5:101(2) (848-Afâ allâhü; 849-ve allâhü);

 5:103(2) (850-ceAle allâhü; 851-Alâ allâhil);

 5:104 (852-enzele allâhü);

 5:105 (853-ilâ allâhi);

 5:106(2) (854-bi allâhi; 855-şehâdete allâhi);

 5:107 (856-bi allâhi);

 5:108(2) (857-ve itteKû allâhe; 858-ve allâhü);

 5:109 (859-yecmeU allâhür);

 5:110 (860-Kâle allâhü);

 5:112 (861-Kâle itteKû allâhe);

 5:115 (862-Kâle allâhü);

 5:116(2) (863-Kâle allâhü; 864-dûni allâhi);

 5:117 (865-eniÅbüdü allâhe);

 5:119(2) (866-Kâle allâhü; 867-raDiye allâhü);

 5:120 (868-li allâhi);

 6:1 (869-li allâhi ellediy);

 6:3 (870-hüve allâhü);

 6:12 (871-li allâhi);

 6:14 (872-gayra allâhi);

 6:17 (873-yemseske allâhü);

 6:19(2) (874-Kuli allâhü; 875-meA allâhi);

 6:21 (876-Alâ allâhi);

 6:23 (877-ve allâhi);

 6:31 (878-liKâi allâhi);

 6:33 (879-âyâti allâhi);

 6:34 (880-kelimâti allâhi);

 6:35 (881-şâe allâhü);

 6:36 (882-yebAsühümü allâhü);

 6:37 (883-inne allâhe);

 6:39 (884-yeşei allâhü);

 6:40(2) (885-Adâbü allâhi; 886-gayra allâhi);

 6:45 (887-li allâhi);

 6:46(2) (888-ehade allâhü; 889-gayru allâhi);

 6:47 (890-Adâbü allâhi);

 6:50 (891-hazâinü allâhi);

 6:53(2) (892-menne allâhü; 893-leyse allâhü);

 6:56 (894-dûni allâhi);

 6:57 (895-li allâhi);

 6:58 (896-ve allâhü);

 6:62 (897-ilâ allâhi);

 6:64 (898-Kuli allâhü);

 6:70 (899-dûni allâhi);

 6:71(3) (900-dûni allâhi; 901-hedâne allâhü; 902-hüdâ allâhi);

 6:80 (903-fi allâhi);

 6:81 (904-bi allâhi);

 6:88 (905-hüdâ allâhi);

 6:90 (906-hedâ allâhü);

 6:91(3) (907-Kaderu allâhe; 908-enzele allâhü; 909-Kuli allâhü);

 6:93(3) (910-Alâ allâhi; 911-enzele allâhü; 912-Alâ allâhi);

 6:95(2) (913-inne allâhe; 914-dâlikümü allâhü);

 6:100 (915-li allâhi);

 6:102 (916-dâlikümü allâhü);

 6:107 (917-şâe allâhü);

 6:108(2) (918-dûni allâhi; 919-yesübbû allâhe);

 6:109(2) (920-bi allâhi; 921-Inde allâhi);

 6:111 (922-yeşâe allâhü);

 6:114 (923-gayra allâhi);

 6:116 (924-sebiyli allâhi);

 6:118 (925-dükira ismü allâhi);

 6:119 (926-dükira ismü allâhi);

 6:121 (927-yüdkera ismü allâhi);

 6:124(3) (928-rusulü allâhi; 929-allâhü; 930-Inde allâhi);

 6:125(2) (931-yüridi allâhü; 932-yecAlü allâhür);

 6:128 (933-mâşâe allâhü);

 6:136(4) (934-li allâhi; 935-li allâhi; 936-ilâ allâhi;

 937-li allâhi);

 6:137 (938-şâe allâhü);

 6:138 (939-yedkürûne isme allâhi);

 6:140(2) (940-razeKahümü allâhü iftirâen; 941-Alâ allâhi);

 6:142 (942-razeKakümü allâhü);

 6:144(3) (943-veSSâkümü allâhü; 944-Alâ allâhi; 945-inne allâhe);

 6:145 (946-gayri allâhi);

 6:148 (947-şâe allâhü);

 6:149 (948-li allâhil);

 6:150 (949-enne allâhe);

 6:151 (950-Harrame allâhü);

 6:152 (951-Ahdi allâhi);

 6:157 (952-âyâti allâhi);

 6:159 (953-ilâ allâhi);

 6:162 (954-li allâhi);

 6:164 (955-gayra allâhi);

 7:26 (956-âyâti allâhi);

 7:28(3) (957-ve allâhü; 958-inne allâhe; 959-Alâ allâhi);

 7:30 (960-dûni allâhi);

 7:32 (961-ziynete allâhi elletiy);

 7:33(2) (962-bi allâhi; 963-Alâ allâhi);

 7:37(2) (964-Alâ allâhi; 965-dûni allâhi);

 7:43(2) (966-li allâhi ellediy; 967-hedâne allâhü);

 7:44 (968-laÅnetü allâhi);

 7:45 (969-sebiyli allâhi);

 7:49 (970-yenâlühümü allâhü);

 7:50(2) (971-razeKakümü allâhü; 972-inne allâhe);

 7:54(2) (973-rabbekümü allâhü ellediy; 974-tebârake allâhü);

 7:56 (975-raHmete allâhi);

 7:59 (976-Kavmi aÅbüdü allâhe);

 7:62 (977-mine allâhi);

 7:65 (978-Kavmi aÅbüdü allâhe);

 7:69 (979-âlâe allâhi);

 7:70 (980-li naÅbüde allâhe);

 7:71 (981-nezzele allâhü);

 7:73(3) (982-Kavmi aÅbüdü allâhe; 983-nâKatu allâhi;

 984-arDi allâhi);

 7:74 (985-âlâe allâhi);

 7:85 (986-Kavmi aÅbüdü allâhe);

 7:86 (987-sebiyli allâhi);

 7:87 (988-yaHküme allâhü);

 7:89(3) (989-Alâ allâhi; 990-neccâne allâhü; 991-yeşee allâhü;

 992-Alâ allâhi);

 7:99(2) (993-mekra allâhi; 994-mekra allâhi);

 7:101 (995-yaTbeU allâhü);

 7:105 (996-Alâ allâhi);

 7:128(2) (997-bi allâhi; 998-li allâhi);

 7:131 (999-Inde allâhi);

 7:140 (1000-gayra allâhi);

 7:158(3) (1001-rasûlü allâhi; 1002-bi allâhi; 1003-bi allâhi);

 7:164 (1004-Kavmeni allâhü);

 7:169 (1005-Alâ allâhi);

 7:178 (1006-yehdi allâhü);

 7:180 (1007-li allâhil);

 7:185 (1008-haleKa allâhü);

 7:186 (1009-yüDlili allâhü);

 7:187 (1010-Inde allâhi);

 7:188 (1011-mâşâe allâhü);

 7:189 (1012-deAve allâhe);

 7:190 (1013-teÂallâhü);

 7:194 (1014-dûni allâhi);

 7:196 (1015-veliyyiye allâhü ellediy);

 7:200 (1016-bi allâhi);

 8:1(3) (1017-li allâhi; 1018-fe itteKû allâhe; 1019-eTiyU allâhe);

 8:2 (1020-dükira allâhü);

 8:7(2) (1021-yeIdükümü allâhü;1022-yüriydü allâhü);

 8:10(3) (1023-ceAlehü allâhü; 1024-Indi allâhi; 1025-inne allâhe);

 8:13(3) (1026-şâKKu allâhe; 1027-yüşâKıKı allâhe;

 1028-inne allâhe);

 8:16 (1029 mine allâhi);

 8:17(3) (1030-velâkinne allâhe; 1031-velâkinne allâhe;

 1032-inne allâhe);

 8:18 (1033-enne allâhe);

 8:19 (1034-enne allâhe);

 8:20 (1035-eTiyU allâhe);

 8:22 (1036-Inde allâhiS);

 8:23 (1037-Alime allâhü);

 8:24(2) (1038-li allâhi; 1039-enne allâhe);

 8:25 (1040-enne allâhe);

 8:27 (1041-tehûnû allâhe);

 8:28 (1042-enne allâhe);

 8:29(2) (1043-tetteKû allâhe; 1044-ve allâhü);

 8:30(2) (1045-yemküru allâhü; 1046-ve allâhü);

 8:33(2) (1047-kâne allâhü; 1048-kâne allâhü);

 8:34 (1049-yüAddibehümü allâhü);

 8:36 (1050-sebiyli allâhi);

 8:37 (1051-yemiyze allâhül);

 8:39(2) (1052-li allâhi; 1053-inne allâhe);

 8:40 (1054-enne allâhe);

 8:41(3) (1055-li allâhi; 1056-bi allâhi; 1057-ve allâhü);

 8:42(2) (1058-yaKDiye allâhü; 1059-inne allâhe);

 8:43(2) (1060-yüriykehümü allâhü; 1061-velâkinne allâhe);

 8:44(2) (1062-yaKDiye allâhü; 1063-ilâ allâhi);

 8:45 (1064-vedküru allâhe);

 8:46(2) (1065-eTiyU allâhe; 1066-inne allâhe);

 8:47(2) (1067-sebiyli allâhi; 1068-ve allâhü);

 8:48(2) (1069-ehâfü allâhe; 1070-ve allâhü);

 8:49(2) (1071-Alâ allâhi; 1072-inne allâhe);

 8:51 (1073-enne allâhe);

 8:52(3) (1074-âyâti allâhi; 1075-ehadehümü allâhü;

 1076-inne allâhe);

 8:53(2) (1077-enne allâhe; 1078-enne allâhe);

 8:55 (1079-Inde allâhi ellediyne);

 8:58 (1080-inne allâhe);

 8:60(3) (1081-Adüvve allâhi; 1082-teÅlemûnehümü allâhü;

 1083-sebiyli allâhi);

 8:61 (1084-Alâ allâhi);

 8:62 (1085-Hasbeke allâhü);

 8:63 (1086-velâkinne allâhe);

 8:64 (1087-Hasbüke allâhü);

 8:66(3) (1088-haffefe allâhü; 1089-idni allâhi; 1090-ve allâhü);

 8:67(2) (1091-ve allâhü; 1092-ve allâhü);

 8:68 (1093-mine allâhi);

 8:69(2) (1094-ve itteKû allâhe; 1095-inne allâhe);

 8:70(2) (1096-yaÅlemi allâhü; 1097-ve allâhü);

 8:71(2) (1098-hânü allâhe; 1099-ve allâhü);

 8:72(2) (1100-sebiyli allâhi; 1101-ve allâhü);

 8:74 (1102-sebiyli allâhi);

 8:75(2) (1103-kitâbi allâhi; 1104-inne allâhe);

 9:1 (1105-mine allâhi);

 9:2(2) (1106-muÅcizi allâhi; 1107-enne allâhe);

 9:3(3) (1108-mine allâhi; 1109-enne allâhe; 1110-muÅcizi allâhi);

 9:4 (1111-inne allâhe);

 9:5 (1112-inne allâhe);

 9:6 (1113-kelâme allâhi);

 9:7(2) (1114-Inde allâhi; 1115-inne allâhe);

 9:9 (1116-âyâti allâhi);

 9:13 (1117-fe allâhü);

 9:14 (1118-yüAddibhümü allâhü);

 9:15(2) (1119-yetûbü allâhü; 1120-ve allâhü);

 9:16(3) (1121-yaÅlemi allâhü ellediyne; 1122-dûni allâhi;

 1123-ve allâhü);

 9:17 (1124-mesâcide allâhi);

 9:18(3) (1125-mesâcide allâhi; 1126-bi allâhi; 1127-illâ allâhe);

 9:19(4) (1128-bi allâhi; 1129-sebiyli allâhi; 1130-Inde allâhi;

 1131-ve allâhü);

 9:20(2) (1132-sebiyli allâhi; 1133-Inde allâhi);

 9:22 (1134-inne allâhe);

 9:24(3) (1135-mine allâhi; 1136-ye’tiye allâhü; 1137-ve allâhü);

 9:25 (1138-naSarakümü allâhü);

 9:26 (1139-enzele allâhü);

 9:27(2) (1140-yetûbü allâhü; 1141-ve allâhü);

 9:28(2) (1142-yugniykümü allâhü; 1143-inne allâhe);

 9:29(2) (1144-bi allâhi; 1145-Harrame allâhü);

 9:30(3) (1146-Uzeyrun ibnü allâhi; 1147-mesiyHubnü allâhi;

 1148-Kâtelehümü allâhü);

 9:31 (1149-dûni allâhi);

 9:32(2) (1150-nûra allâhi; 1151-ye’be allâhü);

 9:34(2) (1152-sebiyli allâhi; 1153-sebiyli allâhi);

 9:36(3) (1154-Inde allâhi; 1155-kitâbi allâhi; 1156-enne allâhe);

 9:37(3) (1157-Harrame allâhü; 1158-Harrame allâhü; 1159-ve allâhü);

 9:38 (1160-sebiyli allâhis);

 9:39 (1161-ve allâhü);

 9:40(5) (1162-naSarahü allâhü; 1163-inne allâhe; 1164-enzele allâhü;

 1165-kelimetü allâhi; 1166-ve allâhü);

 9:41 (1167-sebiyli allâhi);

 9:42(2) (1168-bi allâhi; 1169-ve allâhü);

 9:43 (1170-Afâ allâhü);

 9:44(2) (1171-bi allâhi; 1172-ve allâhü);

 9:45 (1173-bi allâhi);

 9:46 (1174-kerihe allâhü enbiÂsehüm);

 9:47 (1175-ve allâhü);

 9:48 (1176-emru allâhi);

 9:51(2) (1177-ketebe allâhü; 1178-Alâ allâhi);

 9:52 (1179-yüSiybekümü allâhü);

 9:54 (1180-bi allâhi);

 9:55 (1181-yüriydü allâhü);

 9:56 (1182-bi allâhi);

 9:59(4) (1183-âtâhümü allâhü; 1184-Hasbüne allâhü;

 1185-yü’tiyne allâhü; 1186-ilâ allâhi);

 9:60(3) (1187-sebiyli allâhi; 1188-mine allâhi; 1189-ve allâhü);

 9:61(2) (1190-bi allâhi; 1191-rasûle allâhi);

 9:62(2) (1192-bi allâhi; 1193-ve allâhü);

 9:63 (1194-yüHâdidi allâhe);

 9:64 (1195-inne allâhe);

 9:65 (1196-bi allâhi);

 9:67 (1197-nesü allâhe);

 9:68(2) (1198-veAde allâhül; 1199-leAnehümü allâhü);

 9:70 (1200-kâne allâhü);

 9:71(3) (1201-yüTiyÛne allâhe; 1202-yerHamühümü allâhü;

 1203-inne allâhe);

 9:72(2) (1204-veAde allâhül; 1205-mine allâhi);

 9:74(3) (1206-bi allâhi; 1207-agnâhümü allâhü;

 1208-yüAddibhümü allâhü);

 9:75 (1209-Âhede allâhe);

 9:77 (1210-ahlefü allâhe);

 9:78(2) (1211-enne allâhe; 1212-enne allâhe);

 9:79 (1213-sehira allâhü);

 9:80(3) (1214-yagfira allâhü; 1215-bi allâhi; 1216-ve allâhü);

 9:81(2) (1217-rasûli allâhi; 1218-sebiyli allâhi);

 9:83 (1219-raceAke allâhü);

 9:84 (1220-bi allâhi);

 9:85 (1221-yüriydü allâhü);

 9:86 (1222-bi allâhi);

 9:89 (1223-eAdde allâhü);

 9:90 (1224-kedebü allâhe);

 9:91(2) (1225-li allâhi; 1226-ve allâhü);

 9:93 (1227-TabeA allâhü);

 9:94(2) (1228-nebbeene allâhü; 1229-yera allâhü);

 9:95 (1230-bi allâhi);

 9:96 (1231-inne allâhe);

 9:97(2) (1232-enzele allâhü; 1233-ve allâhü);

 9:98 (1234-ve allâhü);

 9:99(4) (1235-bi allâhi; 1236-Inde allâhi; 1237-yüdhilühümü allâhü;

 1238-inne allâhe);

 9:100 (1239-raDiye allâhü);

 9:102(2) (1240-Asâ allâhü; 1241-inne allâhe);

 9:103 (1242-ve allâhü);

 9:104(2) (1243-enne allâhe; 1244-enne allâhe);

 9:105 (1245-yera allâhü);

 9:106(2) (1246-emri allâhi; 1247-ve allâhü);

 9:107(2) (1248-Hârabe allâhe; 1249-ve allâhü);

 9:108 (1250-ve allâhü);

 9:109(2) (1251-mine allâhi; 1252-ve allâhü);

 9:110 (1253-ve allâhü);

 9:111(3) (1254-inne allâhe eşterâ; 1255-sebiyli allâhi;

 1256-mine allâhi);

 9:112 (1257-Hudûdi allâhi);

 9:114 (1258-li allâhi);

 9:115(2) (1259-kâne allâhü; 1260-inne allâhe);

 9:116(2) (1261-inne allâhe; 1262-dûni allâhi);

 9:117 (1263-tâbe allâhü);

 9:118(2) (1264-mine allâhi; 1265-inne allâhe);

 9:119 (1266-âmenü itteKû allâhe);

 9:120(3) (1267-rasûli allâhi; 1268-sebiyli allâhi;

 1269-inne allâhe);

 9:121 (1270-yecziyehümü allâhü);

 9:123 (1271-enne allâhe);

 9:127 (1272-Sarafe allâhü);

 9:129 (1273-Hasbiye allâhü);

 10:3(2) (1274-rabbekümü allâhü ellediy; 1275-dâlikümü allâhü);

 10:4 (1276-vaÅde allâhi);

 10:5 (1277-haleKa allâhü);

 10:6 (1278-haleKa allâhü);

 10:10(2) (1279-li allâhi);

 10:11 (1280-yuAccilü allâhü);

 10:16 (1281-şâe allâhü);

 10:17 (1282-Alâ allâhi);

 10:18(3) (1283-dûni allâhi; 1284-Inde allâhi;

 1285-tünebbiûne allâhe);

 10:20 (1286-li allâhi);

 10:21 (1287-Kuli allâhü);

 10:22 (1288-deAvü allâhe);

 10:25 (1289-ve allâhü);

 10:27 (1290-mine allâhi);

 10:29 (1291-bi allâhi);

 10:30 (1292-ilâ allâhi);

 10:31 (1293-yeKûlûne allâhü);

 10:32 (1294-dâlikümü allâhü);

 10:34 (1295-Kuli allâhü);

 10:35 (1296-Kuli allâhü);

 10:36 (1297-inne allâhe);

 10:37 (1298-dûni allâhi);

 10:38 (1299-dûni allâhi);

 10:44 (1300-inne allâhe);

 10:45 (1301-liKâi allâhi);

 10:46 (1302-sümme allâhü);

 10:49 (1303-mâşâe allâhü);

 10:55(2) (1304-li allâhi; 1305-vaÅde allâhi);

 10:58 (1306-faDli allâhi);

 10:59(3) (1307-enzele allâhü; 1308-âllâhü; 1309-Alâ allâhi);

 10:60(2) (1310-Alâ allâhil; 1311-inne allâhe);

 10:62 (1312-evliyâe allâhi);

 10:64 (1313-kelimâti allâhi);

 10:65 (1314-li allâhi);

 10:66(2) (1315-li allâhi; 1316-dûni allâhi);

 10:68(2) (1317-Kâlû ittehade allâhü; 1318-Alâ allâhi);

 10:69 (1319-Alâ allâhil);

 10:71(2) (1320-âyâti allâhi; 1321-Alâ allâhi);

 10:72 (1322-Alâ allâhi);

 10:81(2) (1323-inne allâhe; 1324-inne allâhe);

 10:82 (1325-yüHıKKu allâhül);

 10:84 (1326-bi allâhi);

 10:85 (1327-Alâ allâhi);

 10:95 (1328-âyâti allâhi);

 10:100 (1329-idni allâhi);

 10:104(2) (1330-dûni allâhi; 1331-aÅbüdü allâhe ellediy);

 10:106 (1332-dûni allâhi);

 10:107 (1333-yemseske allâhü);

 10:109 (1334-yaHküme allâhü);

 11:2 (1335-illâ allâhe);

 11:4 (1336-ilâ allâhi);

 11:6 (1337-Alâ allâhi);

 11:12 (1338-ve allâhü);

 11:13 (1339-dûni allâhi);

 11:14 (1340-Ilmi allâhi);

 11:18(2) (1341-Alâ allâhi; 1342-laÅnetu allâhi);

 11:19 (1343-sebiyli allâhi);

 11:20 (1344-dûni allâhi);

 11:26 (1345-illâ allâhe);

 11:29 (1346-Alâ allâhi);

 11:30 (1347-mine allâhi);

 11:31(3) (1348-hazâinü allâhi; 1349-yü’tiyehümü allâhü;

 1350-allâhü);

 11:33 (1351-bihi allâhü);

 11:34 (1352-kâne allâhü);

 11:41 (1353-bismi allâhi);

 11:43 (1354-emri allâhi);

 11:50 (1355-Kavmi aÅbüdü allâhe);

 11:54 (1356-uşhidü allâhe);

 11:56 (1357-Alâ allâhi);

 11:61 (1358-Kavmi aÅbüdü allâhe);

 11:63 (1359-mine allâhi);

 11:64(2) (1360-nâKatu allâhi; 1361-arDi allâhi);

 11:73(2) (1362-emri allâhi; 1363-raHmetu allâhi);

 11:78 (1364-fe itteKû allâhe);

 11:84 (1365-Kavmi aÅbüdü allâhe);

 11:86 (1366-beyyetu allâhi);

 11:88 (1367-bi allâhi);

 11:92 (1368-mine allâhi);

 11:101 (1369-dûni allâhi);

 11:113 (1370-dûni allâhi);

 11:115 (1371-inne allâhe);

 11:123 (1372-li allâhi);

 12:18 (1373-ve allâhül);

 12:19 (1374-ve allâhü);

 12:21 (1375-ve allâhü);

 12:23 (1376-meÂde allâhi);

 12:31 (1377-li allâhi);

 12:37 (1378-bi allâhi);

 12:38(2) (1379-bi allâhi; 1380-faDli allâhi);

 12:39 (1381-emi allâhül);

 12:40(2) (1382-enzele allâhü; 1383-li allâhi);

 12:51 (1384-li allâhi);

 12:52 (1385-enne allâhe);

 12:64 (1386-fe allâhü);

 12:66(2) (1387-mine allâhi; 1388-Kâle allâhü);

 12:67(2) (1389-mine allâhi; 1390-li allâhi);

 12:68 (1391-mine allâhi);

 12:73 (1392-tallâhi);

 12:76 (1393-yeşâe allâhü);

 12:77 (1394-ve allâhü);

 12:79 (1395-meAde allâhi);

 12:80(2) (1396-mine allâhi; 1397-yaHküme allâhü);

 12:83 (1398-Asâ allâhü);

 12:85 (1399-tallâhi);

 12:86(2) (1400-ilâ allâhi; 1401-mine allâhi);

 12:87(2) (1402-ravHı allâhi; 1403-ravHı allâhi);

 12:88 (1404-inne allâhe);

 12:90(2) (1405-menne allâhü; 1406-inne allâhe);

 12:91(2) (1407-tallâhi; 1408-âserake allâhü);

 12:92 (1409-yagfiru allâhü);

 12:95 (1410-tallâhi);

 12:96 (1411-mine allâhi);

 12:99 (1412-inşâe allâhü);

 12:106 (1413-bi allâhi);

 12:107 (1414-Adâbi allâhi);

 12:108(2) (1415-ilâ allâhi; 1416-sübHâne allâhi);

 13:2 (1417-allâhü ellediy);

 13:8 (1418-allâhü);

 13:11(3) (1419-emri allâhi; 1420-inne allâhe; 1421-erâde allâhü);

 13:13 (1422-fi allâhi);

 13:15 (1423-li allâhi);

 13:16(3) (1424-Kuli allâhü; 1425-li allâhi; 1426-Kuli allâhü);

 13:17(2) (1427-yaDribü allâhül; 1428-yaDribü allâhül);

 13:20 (1429-Ahdi allâhi);

 13:21 (1430-emera allâhü);

 13:25(2) (1431-Ahde allâhi; 1432-emera allâhü);

 13:26 (1433-allâhü);

 13:27 (1434-inne allâhe);

 13:28(2) (1435-dikri allâhi; 1436-dikri allâhi);

 13:31(4) (1437-li allâhil; 1438-yeşâü allâhü; 1439- vaÅdü allâhi;

 1440-inne allâhe);

 13:33(2) (1441-li allâhi; 1442-yüDlili allâhü);

 13:34 (1443-mine allâhi);

 13:36 (1444-aÅbüde allâhe);

 13:37 (1445-mine allâhi);

 13:38 (1446-idni allâhi);

 13:39 (1447-yemHu allâhü);

 13:41 (1448-ve allâhü);

 13:42 (1449-li allâhil);

 13:43 (1450-bi allâhi);

 14:2 (1451-allâhi ellediy);

 14:3 (1452-sebiyli allâhi);

 14:4 (1453-yüDillü allâhü);

 14:5 (1454-eyyâmi allâhi);

 14:6 (1455-niÅmete allâhi);

 14:8 (1456-inne allâhe);

 14:9 (1457-illâ allâhü);

 14:10 (1458-fi allâhi);

 14:11(3) (1459-velâkinne allâhe; 1460-idni allâhi;

 1461-Alâ allâhi);

 14:12(2) (1462-Alâ allâhi; 1463-Alâ allâhi);

 14:19 (1464-enne allâhe);

 14:20 (1465-Alâ allâhi);

 14:21(3) (1466-li allâhi; 1467-Adâbi allâhi; 1468-hedâne allâhü);

 14:22 (1469-inne allâhe);

 14:24 (1470-Darabe allâhü);

 14:25 (1471-yaDribü allâhül);

 14:27(3) (1472-yüsebbitü allâhü ellediyne; 1473-yüDillü allâhüZ;

 1474-yefAlü allâhü);

 14:28 (1475-niÅmete allâhi);

 14:30 (1476-li allâhi);

 14:32 (1477-allâhü ellediy);

 14:34 (1478-niÅmete allâhi);

 14:38 (1479-Alâ allâhi);

 14:39 (1480-li allâhi ellediy);

 14:42 (1481-taHsebenne allâhe);

 14:46 (1482-Inde allâhi);

 14:47(2) (1483-taHsebenne allâhe; 1484-inne allâhe);

 14:48 (1485-li allâhil);

 14:51(2) (1486-yecziye allâhü; 1487-inne allâhe);

 15:69 (1488-ve itteKû allâhe);

 15:96 (1489-meA allâhi);

 16:1 (1490-emru allâhi);

 16:9 (1491-Alâ allâhi);

 16:18(2) (1492-niÅmete allâhi; 1493-inne allâhe);

 16:19 (1494-ve allâhü);

 16:20 (1495-dûni allâhi);

 16:23 (1496-enne allâhe);

 16:26 (1497-etâ allâhü);

 16:28 (1498-inne allâhe);

 16:31 (1499-yeczi allâhül);

 16:33 (1500-Zalemehümü allâhü);

 16:35 (1501-şâe allâhü);

 16:36(2) (1502-eniÅbüdü allâhe; 1503-hedâ allâhü);

 16:37 (1504-inne allâhe);

 16:38(2) (1505-bi allâhi; 1506-yebAsü allâhü);

 16:41 (1507-fi allâhi);

 16:45 (1508-yahsife allâhü);

 16:48(2) (1509-haleKa allâhü; 1510-li allâhi);

 16:49 (1511-li allâhi);

 16:51 (1512-Kâle allâhü);

 16:52 (1513-gayra allâhi);

 16:53 (1514-mine allâhi);

 16:56 (1515-tallâhi);

 16:57 (1516-li allâhil);

 16:60 (1517-li allâhil);

 16:61 (1518-yüâhidü allâhün);

 16:62 (1519-li allâhi);

 16:63 (1520-tallâhi);

 16:65 (1521-ve allâhü);

 16:70(2) (1522-ve allâhü; 1523-inne allâhe);

 16:71(2) (1524-ve allâhü; 1525-niÅmeti allâhi);

 16:72(2) (1526-ve allâhü; 1527-niÅmeti allâhi);

 16:73 (1528-dûni allâhi);

 16:74(2) (1529-li allâhil; 1530-inne allâhe);

 16:75(2) (1531-Darabe allâhü; 1532-li allâhi);

 16:76 (1533-Darabe allâhü);

 16:77(2) (1534-li allâhi; 1535-inne allâhe);

 16:78 (1536-ve allâhü);

 16:79 (1537-illâ allâhü);

 16:80 (1538-ve allâhü);

 16:81 (1539-ve allâhü);

 16:83 (1540-niÅmete allâhi);

 16:87 (1541-ilâ allâhi);

 16:88 (1542-sebiyli allâhi);

 16:90 (1543-inne allâhe);

 16:91(3) (1544-Ahdi allâhi; 1545-ceAltümü allâhe; 1546-inne allâhe);

 16:92 (1547-yeblûkümü allâhü);

 16:93 (1548-şâe allâhü);

 16:94 (1549-sebiyli allâhi);

 16:95(2) (1550-Ahdi allâhi; 1551-Inde allâhi);

 16:96 (1552-Inde allâhi);

 16:98 (1553-bi allâhi);

 16:101 (1554-ve allâhü);

 16:104(2) (1555-âyâti allâhi; 1556-yehdiyhimü allâhü);

 16:105 (1557-âyâti allâhi);

 16:106(2) (1558-bi allâhi; 1559-mine allâhi);

 16:107 (1560-enne allâhe);

 16:108 (1561-TabeA allâhü);

 16:112(3) (1562-Darabe allâhü; 1563-enUmi allâhi;

 1564-edâKahe allâhü);

 16:114(2) (1565-razeKakümü allâhü; 1566-niÅmete allâhi);

 16:115(2) (1567-gayri allâhi; 1568-inne allâhe);

 16:116(2) (1569-Alâ allâhil; 1570-Alâ allâhil);

 16:120 (1571-li allâhi);

 16:127 (1572-bi allâhi);

 16:128 (1573-inne allâhe);

 17:22 (1574-meA allâhi);

 17:33 (1575-Harrame allâhü);

 17:39 (1576-meA allâhi);

 17:92 (1577-bi allâhi);

 17:94 (1578-beAse allâhü);

 17:96 (1579-bi allâhi);

 17:97 (1580-yehdi allâhü);

 17:99 (1581-enne allâhe ellediy);

 17:110 (1582-KulidU allâhe);

 17:111 (1583-li allâhi ellediy);

 18:1 (1584-li allâhi ellediy);

 18:4 (1585-Kâlû ittehade allâhü);

 18:15 (1586-Alâ allâhi);

 18:16 (1587-illâ allâhe);

 18:17(2) (1588-âyâti allâhi; 1589-yehdi allâhü);

 18:21 (1590-vaÅde allâhi);

 18:24 (1591-yeşâe allâhü);

 18:26 (1592-Kuli allâhü);

 18:38 (1593-hüve allâhü);

 18:39(2) (1594-mâşâe allâhü; 1595-bi allâhi);

 18:43 (1596-dûni allâhi);

 18:44 (1597-li allâhil);

 18:45 (1598-kâne allâhü);

 18:69 (1599-inşâe allâhü);

 19:30 (1600-Abdü allâhi);

 19:35 (1601-li allâhi);

 19:36 (1602-inne allâhe);

 19:48 (1603-dûni allâhi);

 19:49 (1604-dûni allâhi);

 19:58 (1605-enAme allâhü);

 19:76 (1606-yeziydü allâhü ellediyne’htedev);

 19:81 (1607-dûni allâhi);

 20:8 (1608-allâhü);

 20:14 (1609-ene allâhü);

 20:61 (1610-Alâ allâhi);

 20:73 (1611-ve allâhü);

 20:98 (1612-ilâhükümü allâhü ellediy);

 20:114 (1613-teÂlâ allâhül);

 21:22(2) (1614-illâ allâhü; 1615-sübHâne allâhi);

 21:57 (1616-tallâhi);

 21:66 (1617-dûni allâhi);

 21:67 (1618-dûni allâhi);

 21:98 (1619-dûni allâhi);

 22:2 (1620-Adâbe allâhi);

 22:3 (1621-fi allâhi);

 22:6 (1622-enne allâhe);

 22:7 (1623-enne allâhe);

 22:8 (1624-fi allâhi);

 22:9 (1625-sebiyli allâhi);

 22:10 (1626-enne allâhe);

 22:11 (1627-yaÅbüdü allâhe);

 22:12 (1628-dûni allâhi);

 22:14(2) (1629-inne allâhe; 1630-inne allâhe);

 22:15 (1631-yenSurahü allâhü);

 22:16 (1632-enne allâhe);

 22:17(2) (1633-inne allâhe; 1634-inne allâhe);

 22:18(3) (1635-enne allâhe; 1636-yühini allâhü; 1637-inne allâhe);

 22:23 (1638-inne allâhe);

 22:25 (1639-sebiyli allâhi);

 22:28 (1640-yedküru isme allâhi);

 22:30 (1641-Hurumâti allâhi);

 22:31(2) (1642-li allâhi; 1643-bi allâhi);

 22:32 (1644-şeÂira allâhi);

 22:34 (1645-yedküru isme allâhi);

 22:35 (1646-dükira allâhü);

 22:36(2) (1647-şeÂiri allâhi; 1648-fedküru isme allâhi);

 22:37(2) (1649-yenâle allâhe; 1650-tükebbiru allâhe);

 22:38(2) (1651-inne allâhe; 1652-inne allâhe);

 22:39 (1653-inne allâhe);

 22:40(5) (1654-rabbüne allâhü; 1655-defU allâhin;

 1656-fiyhe ismü allâhi; 1657-yenSuranne allâhü; 1658-inne allâhe);

 22:41 (1659-li allâhi);

 22:47 (1660-yuhlife allâhü);

 22:52(3) (1661-yensehu allâhü; 1662-yuHkimü allâhü;

 1663-ve allâhü);

 22:54 (1664-inne allâhe);

 22:56 (1665-li allâhi);

 22:58(3) (1666-sebiyli allâhi; 1667-hümü allâhü; 1668-inne allâhe);

 22:59 (1669-inne allâhe);

 22:60(2) (1670-yenSurannehü allâhü; 1671-inne allâhe);

 22:61(2) (1672-enne allâhe; 1673-enne allâhe);

 22:62(2) (1674-enne allâhe; 1675-enne allâhe);

 22:63(2) (1676-enne allâhe; 1677-inne allâhe);

 22:64 (1678-inne allâhe);

 22:65(2) (1679-enne allâhe; 1680-inne allâhe);

 22:68 (1681-Kuli allâhü);

 22:69 (1682-allâhü);

 22:70(2) (1683-enne allâhe; 1684-Alâ allâhi);

 22:71 (1685-dûni allâhi);

 22:72 (1686-veAdehe allâhü ellediyne);

 22:73 (1687-dûni allâhi);

 22:74(2) (1688-Kaderu allâhe; 1689-inne allâhe);

 22:75(2) (1690-allâhü; 1691-inne allâhe);

 22:76 (1692-ilâ allâhi);

 22:78(2) (1693-fi allâhi; 1694-bi allâhi);

 23:14 (1695-tebâreke allâhü);

 23:23 (1696-Kavmi aÅbüdü allâhe);

 23:24 (1697-şâe allâhü);

 23:28 (1698-li allâhi ellediy);

 23:32 (1699-eniÅbüdü allâhe);

 23:38 (1700-Alâ allâhi);

 23:85 (1701-li allâhi);

 23:87 (1702-li allâhi);

 23:89 (1703-li allâhi);

 23:91(2) (1704-mettehade allâhü; 1705-sübHâne allâhi);

 23:116 (1706-teÂlâ allâhül);

 23:117 (1707-meA allâhi);

 24:2(2) (1708-diyni allâhi; 1709-bi allâhi);

 24:5 (1710-inne allâhe);

 24:6 (1711-bi allâhi);

 24:7 (1712-laÅnete allâhi);

 24:8 (1713-bi allâhi);

 24:9 (1714-gaDabe allâhi);

 24:10(2) (1715-faDlü allâhi; 1716-enne allâhe);

 24:13 (1717-Inde allâhi);

 24:14 (1718-faDlü allâhi);

 24:15 (1719-Inde allâhi);

 24:17 (1720-yeIZukümü allâhü);

 24:18(2) (1721-yübeyyinü allâhü; 1722-ve allâhü);

 24:19 (1723-ve allâhü);

 24:20(2) (1724-faDlü allâhi; 1725-enne allâhe);

 24:21(3) (1726-faDlü allâhi; 1727-velâkinne allâhe;

 1728-ve allâhü);

 24:22(3) (1729-sebiyli allâhi; 1730-yagfira allâhü; 1731-ve allâhü);

 24:25(2) (1732-yüveffiyhimü allâhü; 1733-enne allâhe);

 24:28 (1734-ve allâhü);

 24:29 (1735-ve allâhü);

 24:30 (1736-inne allâhe);

 24:31 (1737-ilâ allâhi);

 24:32(2) (1738-yugnihimü allâhü; 1739-ve allâhü);

 24:33(3) (1740-yugniyehümü allâhü; 1741-mâli allâhi ellediy;

 1742-inne allâhe);

 24:35(4) (1743-allâhü; 1744-yehdiy allâhü;

 1745-yaDribü allâhül; 1746-ve allâhü);

 24:36 (1747-edine allâhü);

 24:37 (1748-dikri allâhi);

 24:38(2) (1749-yecziyehümü allâhü; 1750-ve allâhü);

 24:39(2) (1751-vecede allâhe; 1752-ve allâhü);

 24:40 (1753-yecAli allâhü);

 24:41(2) (1754-enne allâhe; 1755-ve allâhü);

 24:42(2) (1756-li allâhi; 1757-ilâ allâhil);

 24:43 (1758-enne allâhe);

 24:44 (1759-yüKallibü allâhül);

 24:45(3) (1760-ve allâhü; 1761-yahlüKu allâhü; 1762-inne allâhe);

 24:46 (1763-ve allâhü);

 24:47 (1764-bi allâhi);

 24:48 (1765-ilâ allâhi);

 24:50 (1766-yeHıyfe allâhü);

 24:51 (1767-ilâ allâhi);

 24:52(2) (1768-yüTiI allâhe; 1769-yahşe allâhe);

 24:53(2) (1770-bi allâhi; 1771-inne allâhe);

 24:54 (1772-eTiyU allâhe);

 24:55 (1773-veAde allâhü ellediyne);

 24:58(2) (1774-yübeyyinü allâhü; 1775-ve allâhü);

 24:59(2) (1776-yübeyyinü allâhü; 1777-ve allâhü);

 24:60 (1778-ve allâhü);

 24:61(2) (1779-Indi allâhi; 1780-yübeyyinü allâhü);

 24:62(4) (1781-bi allâhi; 1782-bi allâhi; 1783-lehümü allâhe;

 1784-inne allâhe);

 24:63 (1785-yaÅlemü allâhü ellediyne);

 24:64(2) (1786-li allâhi; 1787-ve allâhü);

 25:17 (1788-dûni allâhi);

 25:41 (1789-beAse allâhü);

 25:55 (1790-dûni allâhi);

 25:68(2) (1791-meA allâhi; 1792-Harrame allâhü);

 25:70(2) (1793-yübeddilü allâhü; 1794-kâne allâhü);

 25:71 (1795-ilâ allâhi);

 26:89 (1796-etâ allâhe);

 26:93 (1797-dûni allâhi);

 26:97 (1798-tallâhi);

 26:108 (1799-fe itteKû allâhe);

 26:110 (1800-fe itteKû allâhe);

 26:126 (1801-fe itteKû allâhe);

 26:131 (1802-fe itteKû allâhe);

 26:144 (1803-fe itteKû allâhe);

 26:150 (1804-fe itteKû allâhe);

 26:163 (1805-fe itteKû allâhe);

 26:179 (1806-fe itteKû allâhe);

 26:213 (1807-meA allâhi);

 26:227 (1808-dekeru allâhe);

 27:8 (1809-sübHâne allâhi);

 27:9 (1810-ene allâhül);

 27:15 (1811-li allâhi ellediy);

 27:24 (1812-dûni allâhi);

 27:25 (1813-li allâhi ellediy);

 27:26 (1814-allâhü);

 27:30 (1815-bismi allâhi erraHmâni erraHıymi);

 27:36 (1816-âtâniye allâhü);

 27:43 (1817-dûni allâhi);

 27:44 (1818-li allâhi);

 27:45 (1819-eniÅbüdü allâhe);

 27:46 (1820-testagfirûne allâhe);

 27:47 (1821-Inde allâhi);

 27:49 (1822-bi allâhi);

 27:59(2) (1823-li allâhi; 1824-âllâhü);

 27:60 (1825-meA allâhi);

 27:61 (1826-meA allâhi);

 27:62 (1827-meA allâhi);

 27:63(2) (1828-meA allâhi; 1829-teÂlâ allâhü);

 27:64 (1830-meA allâhi);

 27:65 (1831-illâ allâhü);

 27:79 (1832-Alâ allâhi);

 27:87 (1833-şâe allâhü);

 27:88 (1834-SunA allâhi ellediy);

 27:93 (1835-li allâhi);

 28:13 (1836-vaÅde allâhi);

 28:27 (1837-inşâe allâhü);

 28:28 (1838-ve allâhü);

 28:30 (1839-ene allâhü);

 28:49 (1840-Indi allâhi);

 28:50(2) (1841-mine allâhi; 1842-inne allâhe);

 28:56 (1843-velâkinne allâhe);

 28:60 (1844-Inde allâhi);

 28:68 (1845-sübHâne allâhi);

 28:70 (1846-hüve allâhü);

 28:71(2) (1847-ceAle allâhü; 1848-gayru allâhi);

 28:72(2) (1849-ceAle allâhü; 1850-gayru allâhi);

 28:75 (1851-li allâhi);

 28:76 (1852-inne allâhe);

 28:77(3) (1853-âtâke allâhüd; 1854-aHsene allâhü;

 1855-inne allâhe);

 28:78 (1856-enne allâhe);

 28:80 (1857-sevâbü allâhi);

 28:81 (1858-dûni allâhi);

 28:82(2) (1859-enne allâhe; 1860-menne allâhü);

 28:87 (1861-âyâti allâhi);

 28:88 (1862-meA allâhi);

 29:3 (1863-yaÅlemenne allâhü ellediyne);

 29:5(2) (1864-liKâe allâhi; 1865-ecele allâhi);

 29:6 (1866-inne allâhe);

 29:10(4) (1867-bi allâhi; 1868-fi allâhi; 1869-Adâbi allâhi;

 1870-leyse allâhü);

 29:11 (1871-yaÅlemenne allâhü ellediyne);

 29:16 (1872-Kavmihi aÅbüdü allâhe);

 29:17(3) (1873-dûni allâhi; 1874-dûni allâhi; 1875-Inde allâhir);

 29:19(2) (1876-yübdiü allâhül; 1877-Alâ allâhi);

 29:20(2) (1878-sümme allâhü; 1879-inne allâhe);

 29:22 (1880-dûni allâhi);

 29:23 (1881-âyâti allâhi);

 29:24 (1882-encâhü allâhü);

 29:25 (1883-dûni allâhi);

 29:29 (1884-Adâbi allâhi);

 29:36 (1885-Kavmi aÅbüdü allâhe);

 29:40 (1886-kâne allâhü);

 29:41 (1887-dûni allâhi);

 29:42 (1888-inne allâhe);

 29:44 (1889-haleKa allâhüs);

 29:45(2) (1890-dikru allâhi; 1891-ve allâhü);

 29:50 (1892-Inde allâhi);

 29:52(2) (1893-bi allâhi; 1894-bi allâhi);

 29:60 (1895-allâhü);

 29:61 (1896-yeKûlünne allâhü);

 29:62(2) (1897-allâhü; 1898-inne allâhe);

 29:63(2) (1899-yeKûlünne allâhü; 1900-li allâhi);

 29:65 (1901-deAvü allâhe);

 29:67 (1902-niÅmeti allâhi);

 29:68 (1903-Alâ allâhi);

 29:69 (1904-inne allâhe);

 30:4 (1905-li allâhil);

 30:5 (1906-naSri allâhi);

 30:6(2) (1907-vaÅde allâhi; 1908-yuhlifu allâhü);

 30:8 (1909-haleKa allâhüs);

 30:9 (1910-kâne allâhü);

 30:10 (1911-âyâti allâhi);

 30:11 (1912-allâhü);

 30:17 (1913-sübHâne allâhi);

 30:29 (1914-eDalle allâhü);

 30:30(2) (1915-fıTrate allâhi elletiy; 1916-hal allâhi);

 30:37 (1917-enne allâhe);

 30:38 (1918-veche allâhi);

 30:39(2) (1919-Inde allâhi; 1920-veche allâhi);

 30:40 (1921-allâhü ellediy);

 30:43 (1922-mine allâhi);

 30:48 (1923-allâhü ellediy);

 30:50 (1924-raHmeti allâhi);

 30:54 (1925-allâhü ellediy);

 30:56 (1926-kitâbi allâhi);

 30:59 (1927-yeTbeU allâhü);

 30:60 (1928-vaÅde allâhi);

 31:6 (1929-sebiyli allâhi);

 31:9 (1930-vaÅde allâhi);

 31:11 (1931-halKu allâhi);

 31:12(2) (1932-li allâhi; 1933-inne allâhe);

 31:13 (1934-bi allâhi);

 31:16(2) (1935-bihâ allâhü; 1936-inne allâhe);

 31:18 (1937-inne allâhe);

 31:20(2) (1938-enne allâhe; 1939-fi allâhi);

 31:21 (1940-enzele allâhü);

 31:22(2) (1941-ilâ allâhi; 1942-ilâ allâhi);

 31:23 (1943-inne allâhe);

 31:25(2) (1944-yeKûlünne allâhü; 1945-li allâhi);

 31:26(2) (1946-li allâhi; 1947-inne allâhe);

 31:27(2) (1948-kelimâtu allâhi; 1949-inne allâhe);

 31:28 (1950-inne allâhe);

 31:29(2) (1951-enne allâhe; 1952-enne allâhe);

 31:30(2) (1953-enne allâhe; 1954-enne allâhe);

 31:31 (1955-niÅmeti allâhi);

 31:32 (1956-deAvü allâhe);

 31:33(2) (1957-vaÅde allâhi; 1958-bi allâhil);

 31:34(2) (1959-inne allâhe; 1960-inne allâhe);

 32:4 (1961-allâhü ellediy);

 33:1(2) (1962-nebiyyü itte allâhe; 1963-inne allâhe);

 33:2 (1964-inne allâhe);

 33:3(2) (1966-Alâ allâhi; 1966-bi allâhi);

 33:4(2) (1967-ceAle allâhü; 1968-ve allâhü);

 33:5(2) (1969-Inde allâhi; 1970-kâne allâhü);

 33:6 (1971-kitâbi allâhi);

 33:9(2) (1972-niÅmete allâhi; 1973-kâne allâhü);

 33:10 (1974-bi allâhiZ);

 33:12 (1975-veAdene allâhü);

 33:15(2) (1976-Âhedü allâhe; 1977-Ahdü allâhi);

 33:17(2) (1978-mine allâhi; 1979-dûni allâhi);

 33:18 (1980-yaÅlemü allâhül);

 33:19(2) (1981-aHbeTa allâhü; 1982-Alâ allâhi);

 33:21(3) (1983-rasûli allâhi; 1984-yercü allâhe;

 1985-dekera allâhe);

 33:22(2) (1986-veAdene allâhü; 1987-SadeKa allâhü);

 33:23 (1988-Âhedü allâhe);

 33:24(2) (1989-yecziye allâhüS; 1990-inne allâhe);

 33:25(3) (1991-radde allâhü ellediyne; 1992-kefâ allâhül;

 1993-kâne allâhü);

 33:27 (1994-kâne allâhü);

 33:29(2) (1995-türidne allâhe; 1996-inne allâhe);

 33:30 (1997-Alâ allâhi);

 33:31 (1998-li allâhi);

 33:33(2) (1999-eTiÅne allâhe; 2000-yüriydü allâhü);

 33:34(2) (2001-âyâti allâhi; 2002-inne allâhe);

 33:35(2) (2003-dâkiriyne allâhe; 2004-eAdde allâhü);

 33:36(2) (2005-KaDâ allâhü; 2006-yaÅSi allâhe);

 33:37(5) (2007-enAme allâhü; 2008-ve itte allâhe; 2009-mallâhü;

 2010-ve allâhü; 2011-emru allâhi);

 33:38(3) (2012-feraDa allâhü; 2013-sünnete allâhi;

 2014-emru allâhi);

 33:39(3) (2015-risâlâti allâhi; 2016-illâ allâhe;

 2017-bi allâhi);

 33:40(2) (2018-rasûle allâhi; 2019-kâne allâhü);

 33:41 (2020-âmenü edküru allâhe);

 33:46 (2021-ilâ allâhi);

 33:47 (2022-mine allâhi);

 33:48(2) (2023-Alâ allâhi; 2024-bi allâhi);

 33:50(2) (2025-efâ allâhü; 2026-kâne allâhü);

 33:51(2) (2027-ve allâhü; 2028-kâne allâhü);

 33:52 (2029-kâne allâhü);

 33:53(3) (2030-ve allâhü; 2031-rasûle allâhi; 2032-Inde allâhi);

 33:54 (2033-inne allâhe);

 33:55(2) (2034-ve itteyne allâhe; 2035-inne allâhe);

 33:56 (2036-inne allâhe);

 33:57(2) (2037-yü’dûne allâhe; 2038-leAnehümü allâhü);

 33:59 (2039-kâne allâhü);

 33:62(2) (2040-sünnete allâhi; 2041-sünneti allâhi);

 33:63 (2042-Inde allâhi);

 33:64 (2043-inne allâhe);

 33:66 (2044-eTaÅne allâhe);

 33:69(2) (2045-berra’ehü allâhü; 2046-Inde allâhi);

 33:70 (2047-âmenü itteKû allâhe);

 33:71 (2048-yüTiI allâhe);

 33:73(3) (2049-yüAddibe allâhül; 2050-yetûbe allâhü;

 2051-kâne allâhü);

 34:1 (2052-li allâhi ellediy);

 34:8 (2053-Alâ allâhi);

 34:22 (2054-dûni allâhi);

 34:24 (2055-Kuli allâhü);

 34:27 (2056-hüve allâhül);

 34:33 (2057-bi allâhi);

 34:46 (2058-li allâhi);

 34:47 (2059-Alâ allâhi);

 35:1(2) (2060-li allâhi; 2061-inne allâhe);

 35:2 (2062-yefteHı allâhü);

 35:3(2) (2063-niÅmete allâhi; 2064-gayru allâhi);

 35:4 (2065-ilâ allâhi);

 35:5(2) (2066-vaÅde allâhi; 2067-bi allâhil);

 35:8(2) (2068-inne allâhe; 2069-inne allâhe);

 35:9 (2070-ve allâhü ellediy);

 35:10 (2071-li allâhil);

 35:11(2) (2072-ve allâhü; 2073-Alâ allâhi);

 35:13 (2074-dâlikümü allâhü);

 35:15(2) (2075-ilâ allâhi; 2076-ve allâhü);

 35:17 (2077-Alâ allâhi);

 35:18 (2078-ilâ allâhil);

 35:22 (2079-inne allâhe);

 35:27 (2080-enne allâhe);

 35:28(2) (2081-yahşe allâhe; 2082-inne allâhe);

 35:29 (2083-kitâbe allâhi);

 35:31 (2084-inne allâhe);

 35:32 (2085-idni allâhi);

 35:34 (2086-li allâhi ellediy);

 35:38 (2087-inne allâhe);

 35:40 (2088-dûni allâhi);

 35:41 (2089-inne allâhe);

 35:42 (2090-bi allâhi);

 35:43(2) (2091-sünneti allâhi; 2092-sünneti allâhi);

 35:44 (2093-kâne allâhü);

 35:45(2) (2094-yüâhidü allâhün; 2095-inne allâhe);

 36:47(2) (2096-razeKakümü allâhü; 2097-yeşâü allâhü);

 36:74 (2098-dûni allâhi);

 37:23 (2099-dûni allâhi);

 37:35 (2100-illâ allâhü);

 37:40 (2101-Ibâde allâhil);

 37:56 (2102-tallâhi);

 37:74 (2103-Ibâde allâhil);

 37:86 (2104-dûne allâhi);

 37:96 (2105-ve allâhü);

 37:102 (2106-inşâe allâhü);

 37:126 (2107-allâhe);

 37:128 (2108-Ibâde allâhil);

 37:152 (2109-velede allâhü);

 37:159 (2110-sübHâne allâhi);

 37:160 (2111-Ibâde allâhil);

 37:169 (2112-Ibâde allâhil);

 37:182 (2113-li allâhi);

 38:26(2) (2114-sebiyli allâhi; 2115-sebiyli allâhi);

 38:65 (2116-illâ allâhül);

 39:1 (2117-mine allâhil);

 39:2 (2118-faÅbüdi allâhe);

 39:3(4) (2119-li allâhid; 2120-ilâ allâhi; 2121-inne allâhe;

 2122-inne allâhe);

 39:4(2) (2123-erâde allâhü; 2124-hüve allâhül);

 39:6 (2125-dâlikümü allâhü);

 39:7 (2126-inne allâhe);

 39:8 (2127-li allâhi);

 39:10 (2128-arDu allâhi);

 39:11 (2129-aÅbüde allâhe);

 39:14 (2130-Kuli allâhe);

 39:16 (2131-yuhavvifü allâhü);

 39:17 (2132-ilâ allâhi);

 39:18 (2133-hedâhümü allâhü);

 39:20(2) (2134-vaÅde allâhi; 2135-yuhlifu allâhül);

 39:21 (2136-enne allâhe);

 39:22(2) (2137-şeraHa allâhü; 2138-dikri allâhi);

 39:23(4) (2139-allâhü; 2140-dikri allâhi; 2141-hüdâ allâhi;

 2142-yüDlili allâhü);

 39:26 (2143-edâKahümü allâhül);

 39:29(2) (2144-Darabe allâhü; 2145-li allâhi);

 39:32 (2146-Alâ allâhi);

 39:35 (2147-yükeffira allâhü);

 39:36(2) (2148-leyse allâhü; 2149-yüDlili allâhü);

 39:37(2) (2150-yehdi allâhü; 2151-leyse allâhü);

 39:38(4) (2152-yeKûlünne allâhü; 2153-dûni allâhi;

 2154-erâdeniye allâhü; 2155-Hasbiye allâhü);

 39:42 (2156-allâhü);

 39:43 (2157-dûni allâhi);

 39:44 (2158-li allâhiş);

 39:45 (2159-dükira allâhü);

 39:47 (2160-mine allâhi);

 39:52 (2161-enne allâhe);

 39:53(2) (2162-raHmeti allâhi; 2163-inne allâhe);

 39:56 (2164-cenbi allâhi);

 39:57 (2165-enne allâhe);

 39:60 (2166-Alâ allâhi);

 39:61 (2167-yünecci allâhü ellediyne itteKav);

 39:62 (2168-allâhü);

 39:63 (2169-âyâti allâhi);

 39:64 (2170-gayra allâhi);

 39:66 (2171-beli allâhe);

 39:67 (2172-Kaderu allâhe);

 39:68 (2173-şâe allâhü);

 39:74 (2174-li allâhi ellediy);

 39:75 (2175-li allâhi);

 40:2 (2176-mine allâhil);

 40:4 (2177-âyâti allâhi);

 40:10 (2178-maKtu allâhi);

 40:12(2) (2179-düIye allâhü; 2180-li allâhil);

 40:14 (2181-fedU allâhe);

 40:16(2) (2182-Alâ allâhi; 2183-li allâhil);

 40:17 (2184-inne allâhe);

 40:20(2) (2185-ve allâhü; 2186-inne allâhe);

 40:21(2) (2187-ehadehümü allâhü; 2188-mine allâhi);

 40:22 (2189-ehadehümü allâhü);

 40:28(2) (2190-rabbiye allâhü; 2191-inne allâhe);

 40:29 (2192-be’si allâhi);

 40:31 (2193-vemâ allâhü);

 40:33(2) (2194-mine allâhi; 2195-yüDlili allâhü);

 40:34(2) (2196-yebAse allâhü; 2197-yüDillü allâhü);

 40:35(3) (2198-âyâti allâhi; 2199-Inde allâhi;

 2200-yaTbeU allâhü);

 40:42 (2201-bi allâhi);

 40:43 (2202-ilâ allâhi);

 40:44(2) (2203-ilâ allâhi; 2204-inne allâhe);

 40:45 (2205-veKâhü allâhü);

 40:48 (2206-inne allâhe);

 40:55 (2207-vaÅde allâhi);

 40:56(2) (2208-âyâti allâhi; 2209-bi allâhi);

 40:61(2) (2210-allâhü ellediy; 2211-inne allâhe);

 40:62 (2212-dâlikümü allâhü);

 40:63 (2213-âyâti allâhi);

 40:64(3) (2214-allâhü ellediy; 2215-dâlikümü allâhü;

 2216-tebârake allâhü);

 40:65 (2217-li allâhi);

 40:66 (2218-dûni allâhi);

 40:69 (2219-âyâti allâhi);

 40:74(2) (2220-dûni allâhi; 2221-yüDillü allâhül);

 40:77 (2222-vaÅde allâhi);

 40:78(2) (2223-idni allâhi; 2224-emru allâhi);

 40:79 (2225-allâhü ellediy);

 40:81 (2226-âyâti allâhi);

 40:84 (2227-bi allâhi);

 40:85 (2228-sünnete allâhi elletiy);

 41:14 (2229-illâ allâhe);

 41:15 (2230-enne allâhe ellediy);

 41:19 (2231-aÅdâu allâhi);

 41:21 (2232-enTaKane allâhü ellediy);

 41:22 (2233-enne allâhe);

 41:28 (2234-aÅdâi allâhin);

 41:30 (2235-rabbünâ allâhü);

 41:33 (2236-ilâ allâhi);

 41:36 (2237-bi allâhi);

 41:37 (2238-li allâhi ellediy);

 41:52 (2239-Indi allâhi);

 42:3 (2240-Kablike allâhül);

 42:5 (2241-inne allâhe);

 42:6 (2242-evliyâe allâhü);

 42:8 (2243-şâe allâhü);

 42:9 (2244-fe allâhü);

 42:10(2) (2245-ilâ allâhi; 2246-dâlikümü allâhü);

 42:13 (2247-allâhü);

 42:15(3) (2248-enzele allâhü; 2249-allâhü; 2250-allâhü);

 42:16 (2251-fi allâhi);

 42:17 (2252-allâhü ellediy);

 42:19 (2253-allâhü);

 42:21 (2254-bihi allâhü);

 42:23(2) (2255-yübeşşiru allâhü; 2256-inne allâhe);

 42:24(3) (2257-Alâ allâhi; 2258-yeşei allâhü; 2259-yemHu allâhül);

 42:27 (2260-beseTa allâhür);

 42:31 (2261-dûni allâhi);

 42:36 (2262-Inde allâhi);

 42:40 (2263-Alâ allâhi);

 42:44 (2264-yüDlili allâhü);

 42:46(2) (2265-dûni allâhi; 2266-yüDlili allâhü);

 42:47 (2267-mine allâhi);

 42:49 (2268-li allâhi);

 42:51 (2269-yükellimehü allâhü);

 42:53(2) (2270-SirâTi allâhi ellediy; 2271-ilâ allâhi);

 43:63 (2272-fe itteKû allâhe);

 43:64 (2273-inne allâhe);

 43:87 (2274-yeKûlü enne allâhü);

 44:18 (2275-Ibâde allâhi);

 44:19 (2276-Alâ allâhi);

 44:42 (2277-raHıme allâhü);

 45:2 (2278-mine allâhil);

 45:5 (2279-enzele allâhü);

 45:6(2) (2280-âyâtu allâhi; 2281-baÅde allâhi);

 45:8 (2282-âyâti allâhi);

 45:10 (2283-dûni allâhi);

 45:12 (2284-allâhü ellediy);

 45:14 (2285-ayyâme allâhi);

 45:19(2) (2286-mine allâhi; 2287-ve allâhü);

 45:22 (2288-haleKa allâhüs);

 45:23(2) (2289-eDallehü allâhü; 2290-baÅdi allâhi);

 45:26 (2291-Kuli allâhü);

 45:27 (2292-li allâhi);

 45:32 (2293-vaÅde allâhi);

 45:35 (2294-âyâti allâhi);

 45:36 (2295-li allâhil);

 46:2 (2296-mine allâhil);

 46:4 (2297-dûni allâhi);

 46:5 (2298-dûni allâhi);

 46:8 (2299-mine allâhi);

 46:10(2) (2300-Indi allâhi; 2301-inne allâhe);

 46:13 (2302-rabbünâ allâhü);

 46:17(2) (2303-yestagiysâni allâhe; 2304-vaÅde allâhi);

 46:21 (2305-illâ allâhe);

 46:23 (2306-Inde allâhi);

 46:26 (2307-âyâti allâhi);

 46:28 (2308-dûni allâhi);

 46:31 (2309-dâIye allâhi);

 46:32 (2310-dâIye allâhi);

 46:33 (2311-enne allâhe ellediy);

 47:1 (2312-sebiyli allâhi);

 47:3 (2313-yaDribü allâhü);

 47:4(2) (2314-yeşâü allâhü; 2315-sebiyli allâhi);

 47:7 (2316-tenSuru allâhe);

 47:9 (2317-enzele allâhü);

 47:10 (2318-demmera allâhü);

 47:11 (2319-enne